Artiklar med taggen Neutrala tobaksförpackningar

Internationellt
Neutrala tobaksförpackningar i Norge.

Neutrala förpackningar i Norge gav ingen effekt

Neutrala förpackningar i Norge gav ingen effekt

Neutrala förpackningar skulle minska antalet som röker eller snusar i Norge. Nu har en ny studie granskat vilken effekten blev. Frågan om att införa neutrala förpackningar har lyfts även i Sverige av antitobaksförespråkare som hävdar att det skulle leda...

Internationellt

Fem år med neutrala tobaksförpackningar i Australien – nu kan utfallet mätas

Fem år med neutrala tobaksförpackningar i Australien – nu kan utfallet mätas

Australien har världens högsta beskattning av tobaksprodukter och världens strängaste reglering gällande detsamma. Det visar sig nu att förbud inte alls är rätt väg att gå. Fler röker idag jämfört med 2013 och ...

Nyheter

Snusdosan gör premiär som kampanjverktyg i folkhälsopolitiken

Snusdosan gör premiär som kampanjverktyg i folkhälsopolitiken

Svenska Snustillverkarföreningen lanserar nu Släppdosan.se, en helt ny kampanj som upplyser Sveriges drygt en miljon snusare om den tobaksdirektivsutredning som presenterades av regeringens utredare Göran Lunda...

Nyheter

TOBAKSUTREDNINGEN VILL FÖRBJUDA SMAKMÄRKNING

TOBAKSUTREDNINGEN VILL FÖRBJUDA SMAKMÄRKNING

Den 1 mars överlämnade regeringens särskilde utredare Göran Lundahlslutbetänkandet av Tobaksdirektivsutredningen till folkhälsominister Gabriel Wikström (S). I betänkandet föreslår utredningen ett förbud mot at...

Nyheter

PRESSMEDDELANDE: Sä påverkas du som snusare av nya tobaksregler – hela listan

PRESSMEDDELANDE: Sä påverkas du som snusare av nya tobaksregler – hela listan

Försämringar för en miljon snusare när Gabriel Wikström får bestämma on nya tobaksregler. I dag presenterades den utredning (SOU 2016:14), där lagmannen Göran Lundahl haft i uppdrag att utreda skärpningar på t...

Nyheter

REGERINGEN UNDERSÖKER GRUNDLAGSÄNDRING FÖR INFÖRANDET AV NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR

REGERINGEN UNDERSÖKER GRUNDLAGSÄNDRING FÖR INFÖRANDET AV NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR

Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för den pågående Mediegrundlagskommittén som just nu ser över vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Regeringen ger nu kommittén ett tillä...

Nyheter

VARNING FÖR POPULISTISKA KRAFTER SOM VILL ÄNDRA GRUNDLAGEN

VARNING FÖR POPULISTISKA KRAFTER SOM VILL ÄNDRA GRUNDLAGEN

Riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard (M) skriver i en debattartikel i Dagens Media om vikten av att skydda grundlagen mot populistiska påtryckningar. Malmer Stenergard syftar på de förslag som regeringen t...

Nyheter

NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR KRÄVER GRUNDLAGSÄNDRING

NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR KRÄVER GRUNDLAGSÄNDRING

Göran Lundahl, ansvarig för den svenska utredningen av EU:s tobaksproduktdirektiv, har meddelat att det kan krävas ett en grundlagsändring för att möjliggöra införandet av neutrala tobaksförpackningar. Han mena...

Nyheter

PUBLICISTKLUBBEN OCH SVERIGES ANNONSÖRER KRITISERAR EVENTUELL GRUNDLAGSÄNDRING

PUBLICISTKLUBBEN OCH SVERIGES ANNONSÖRER KRITISERAR EVENTUELL GRUNDLAGSÄNDRING

Publicistklubben och Sveriges Annonsörer ser kritiskt på den grundlagsändring som enligt regeringens utredare Göran Lundahl behövs för att införa neutrala tobaksförpackningar. – Han är ganska tydlig med att de...