Fem år med neutrala tobaksförpackningar i Australien – nu kan utfallet mätas

Nyheter

Australien har världens högsta beskattning av tobaksprodukter och världens strängaste reglering gällande detsamma. Det visar sig nu att förbud inte alls är rätt väg att gå. Fler röker idag jämfört med 2013 och den svarta marknaden har lyckats kapa åt sig 20 procent av den australiska marknaden.

Det är Svensk Tidskrift som har tagit in en artikel om Australiens tobakspolitik och dess effekter. Läs hela artikeln här.

Australien har sedan länge varit världsledande på stränga tobakslagar och hög beskattning av tobaksprodukter. År 2013 införde landet så kallade ”plain packaging” som tvingade bolagen att helt rensa paketen från information och loggor samt göra dem enhetligt gröna.

Ökad försäljning av cigaretter

Det visar sig fem år efter förändringen att detta, i kombination med hög beskattning och omfattande rökförbud, kan anses som kontraproduktivt. Australien visade till en början upp sjunkande siffror för rökning men den effekten har helt upphört. Den dagliga rökningen föll marginellt mellan 2013 och 2016, nämligen 12,2 procent 2016 jämfört med 12,8 procent 2013. Och det var första gången på 23 år som landet inte visat på kraftigt sjunkande siffror. Paradoxalt nog, såldes det fler cigaretter det första året efter införandet av plain packs än tidigare och samma fenomen har skådats i Frankrike där samma reform införts.

Dessutom frodas den svarta marknaden för tobak i Australien. En rapport från KPMG visar att den svarta tobaksmarknaden har vuxit med 20 procent sedan plain packaging infördes. Inte nog med att den australiska staten går miste om enorma summor i uteblivna skatteintäkter, en rapport från EU-kommissionen visar också att den här svarta marknaden kontrolleras av organiserad brottslighet och att den finansierar densamma.

Trots erfarenheterna från Australien är det flera länder som infört ”plain packaging”. Storbritannien införde det ifjol och Kanada funderar på saken. Det har även diskuterats i Sverige, både för cigaretter och snus.

Snuset kan spela stor roll

Förbud leder sällan rätt men oftare fel. Det visar det australiska exemplet. Folkhälsoinspirerad konsumentupplysning fungerar bättre än förbud om syftet är att få människor att sluta röka eller använda andra tobaksprodukter. Snuskommissionens rapport ”Så många liv kan snuset rädda” visar att det svenska snuset har stor roll att spela som hjälp för rökavvänjning. Snuset skulle kunna rädda 355 000 liv i Europa, enligt rapportens beräkningar.