Nyheter

VARNING FÖR POPULISTISKA KRAFTER SOM VILL ÄNDRA GRUNDLAGEN

Riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard (M) skriver i en debattartikel i Dagens Media om vikten av att skydda grundlagen mot populistiska påtryckningar. Malmer Stenergard syftar på de förslag som regeringen tagit fram gällande förbud mot innehållsdeklarationer/smakmärkning på tobaksförpackningar och införandet av neutrala tobaksförpackningar. Regeringens särskilda utredare för implementeringen av EU:s tobaksproduktdirektiv har uttryckt att en grundlagsändring krävs för ett införande av dessa förslag. Hon skriver vidare att det är viktigt att konsumentskyddet värnas och att hon räds en utveckling där fler och fler produkter riskerar att inkluderas i ivern att skydda människor från konsumtion av produkter som kan vara skadliga för hälsan, som till exempel socker och alkohol.

Läs mer här.