Nyheter

PRESSMEDDELANDE: Sä påverkas du som snusare av nya tobaksregler – hela listan

Försämringar för en miljon snusare när Gabriel Wikström får bestämma on nya tobaksregler.

I dag presenterades den utredning (SOU 2016:14), där lagmannen Göran Lundahl haft i uppdrag att utreda skärpningar på tobaksområdet. För Sveriges en miljon snusare innebär det, om utredningens förslag blir verklighet, flera försämringar. Svenska Snustillverkarföreningen presenterar här hela listan på förändringar som berör dig som snusare. De nya reglerna kommer, om de går igenom Sveriges riksdag, att börja gälla den 1 januari 2018.

– Den här utredningen är ett slag i magen på över en miljon snusare, och inte minst på de 2 000 människor som jobbar i snusnäringen i dag. Gabriel Wikström öste beröm över en utredning som av oklara skäl valt att likställa snus med cigaretter, trots att Sverige har lägst andel tobaksrelaterade dödsfall och EU:s lägsta rökartal. Regeringen hade chansen att agera pragmatiskt och se snuset för vad det är, ett betydligt mindre skadligt substitut för rökning. Istället gör man tvärtom, det är som ett eko från 1970-talets värsta förbudsiver, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

  1. Redovisning av smaksättning på snus förbjuds

Det blir enligt utredningen förbjudet att redovisa smak på snus på snusdosan, såsom till exempel ”mint”, ”lakrits” eller ”hjortron”. Information om smaksättning kommer dock att få finnas på särskilda prislistor i butik.

– Det här är ett ogenomtänkt förslag. Varför ska ”lakrits” inte få stå på dosan om snuset har en ton av just lakrits? Det är ett onödigt förslag som bara gör det svårare för konsumenten, säger Patrik Strömer.

  1. Exponeringsförbud i butik införs

Det kommer inte längre att gå att se snusdosorna i butik, utan de kommer att förvaras utom synhåll för konsumenten. Särskilda butiker som enbart säljer tobak kan eventuellt beviljas undantag ifrån detta förbud.

  1. Tillståndsplikt för tobaksförsäljning införs

Snusförsäljare kommer att behöva ansöka om tillstånd för att sälja tobak, ungefär på samma sätt som krogar begär utskänkningstillstånd. Kommunen är den instans som kommer att bevilja dessa tillstånd efter att ha inhämtat ett yttrande från polisen.

– Det här riskerar framförallt att skapa en oerhörd byråkrati på kommunal nivå och i förlängningen minska antalet försäljningsställen, vilket i sig också riskerar också att prishöjningar. Granskning är alltid positivt, men det här är överflödigt och riskerar bara konsumentförsämringar, säger Patrik Strömer.

  1. Snus kommer inte längre att klassificeras som ett livsmedel och tillsynen flyttas

Sedan 1971 har snuset varit klassificerat som ett livsmedel och stått under Livsmedelsverkets tillsyn. Nu flyttas tillsynen till Folkhälsomyndigheten.

– Det är tack vare livsmedelsregleringen och Livsmedelsverkets tillsyn vi har ett så högkvalitativt snus som vi har i Sverige. Att Folkhälsomyndigheten, som ofta ägnar sig åt osaklig propaganda mot snuset, skulle kunna ta det ansvaret betvivlar jag starkt, säger Patrik Strömer.

  1. Inga generiska förpackningar – ännu

Utredningen föreslår inte generiska förpackningar, så kallat plain pack, i och med att Tryckfrihetsförordningen förhindrar detta. Men regeringen har gett direktiv för att ändra i den svenska grundlagen. På dagens presskonferens uttryckte också Gabriel Wikström stöd för generiska förpackningar.

– Generiska förpackningar vore, förutom ett kraftigt urholkande av varumärkesrätten, att dra undan mattan för en funktionell snusmarknad. Mindre tillverkare skulle slås ut och marknaden skulle stelna. I dag har vi en dynamisk snusmarknad med både stora och små spelare, och det tänker jag ta strid för. Gabriel Wikström kanske tror att han har vunnit, men den här striden har bara börjat, säger Patrik Strömer.

Här hittar du pressmeddelandet i PDF.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen
Tel: +46 (0) 725-05 57 43
patrik.stromer@li.se
www.snusforumet.se

Om Svenska Snustillverkarföreningen

Svenska Snustillverkarföreningen utgör en sammanslutning av företag i Sverige som bedriver tillverkning, marknadsföring och försäljning av snus. Föreningens övergripande mål är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen. Medlemmar är Swedish Match, Skruf och Gotlandssnus med tillsammans omkring 85 % av den svenska snusmarknaden. Patrik Strömer är föreningens Generalsekreterare.

Svenska Snustillverkarföreningen
C/O Livsmedelsföretagen |Box 556 80 |102 15 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19|www.snusforumet.se