Nyheter

NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR KRÄVER GRUNDLAGSÄNDRING

Göran Lundahl, ansvarig för den svenska utredningen av EU:s tobaksproduktdirektiv, har meddelat att det kan krävas ett en grundlagsändring för att möjliggöra införandet av neutrala tobaksförpackningar. Han menar att en reglering som styr förpackningens utseende skulle komma i konflikt med tryckfrihetsförordningens (1949:105) nuvarande bestämmelser. Ett förslag till grundlagsändring ligger dock inte i det uppdrag som Lundahl fått från regeringen.

Läs mer här.