Nyheter
EU new call for evidence TPD

Svenskar kan påverka EU:s tobakslagar i ny Call for evidence-process

EU:s arbete med tobakslagstiftningen fortsätter. Nyligen öppnades en ny Call for evidence-process där medborgare, branscher och organisationer uppmanas delta. Nu har svenskar chansen att bidra med kunskap om snusets folkhälsofördelar.

– Svenskar och svenska organisationer som önskar en klokare EU-politik måste göra sina röster hörda i Bryssel, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen om den nya Call for evidence-processen som lanserades den 21 februari 2023.

Det har bara gått några månader efter slutförandet av en liknande process, som resulterade i rekordmånga svar från medborgare, branschgrupper och icke-statliga organisationer. Enskilda EU-medborgare stod för mer än 90 procent av svaren, vilket tyder på att frågan står högt på EU-medborgarnas agenda.

Bidragen från 2022 års process kan läsas och analyseras i detalj med hjälp av Snusforumets exklusiva Call for evidence databas.

Viktigt att svenskar bidrar i Call for evidence-processen

Nu hoppas Patrik Strömer få se medborgare och organisationer från Sverige ta ett kliv fram och se till att EU:s beslutsfattare förstår de folkhälsofördelar som följer med att säkerställa att konsumenter har tillgång till produkter med minskad risk.

– Vi har ett ansvar att sprida budskapet om den svenska erfarenheten av tobaksreducering. Sverige har redan två rökfria generationer och massor av kunskap att dela med sig av. Det vore synd om EU missade denna möjlighet att lära av Sveriges framgångar, säger Patrik Strömer.

Att lämna in sina svar är enkelt. För att göra det ännu enklare för de som är intresserade av att delta har konsumentorganisationen European Tobacco Reduction Advocates (ETHRA) tagit fram en guide som man kan följa för att lämna in svaren.

ETHRA: Deltagande är nödvändigt

Den nya processen syftar till att samla in synpunkter på EU:s nuvarande ramverk för tobakskontroll, inklusive direktivet om tobaksprodukter och direktivet om tobaksreklam.

Det är en bredare utvärdering som täcker en rad områden, inklusive produktreglering, reklam och sponsring när det gäller policyer för tobakskontroll. Målet är att bättre förstå hur väl ramverket har uppfyllt sina fastställda mål och mål.

– Detta är ett av de viktigaste offentliga samråden hittills och det är viktigt att ett stort antal konsumenter och konsumentorganisationer deltar, säger ETHRA i ett uttalande.

Möjligheten att lämna in sina synpunkter finns fram till den 16 maj. Fram till den 6 mars hade nästan 650 svar lämnats in, varav 96 procent kom från EU-medborgare. Nästan två tredjedelar av bidragen kom från Italien, 99 kom från Frankrike och 41 från Tyskland.