Politik
Sara Skyttedal

Sara Skyttedal: Sverige bör höja rösten i Bryssel i snusfrågan

I samband med förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021-2027 bör Sverige ställa krav på att snusförbudet hävs. Det framhåller Sara Skyttedal, Europaparlamentariker, KD, i en debattartikel i Aftonbladet.

Hon skriver bland annat:

“Enligt EU:s egen vetenskapliga kommitté är svenskt snus cirka 95 procent mindre skadligt än cigaretter. Ändå får vår svenska produkt inte vara med, men cigaretten får. (…) Sverige kommer behöva höja rösten i snusfrågan framöver, och det är faktiskt svårt att se ett bättre läge än just nu. ”

Ett hävt snusförbud

Läget som Sara Skyttedal refererar till är att EU:s långtidsbudget för 2021-2027 ska förhandlas under vintern och våren. Förhandlingarna antas bli ovanligt svåra eftersom EU vill göra en kraftig höjning av medlemsländernas avgifter. Fastställandet av budgeten kräver enhällighet bland medlemsländerna, och ett hävt snusförbud skulle alltså kunna vara ett villkor för att Sverige ska rösta ja.

Snusfrågan avhandlades av EU så sent som i november 2018. Då slog EU-domstolen fast att unionens snusförbud skulle vara kvar. Bakgrunden till domen var ett mål som började i en brittisk domstol, där Swedish Match argumenterade för att tobaksdirektivet från 2014 diskriminerar mot snus. Frågan skickades vidare till EU-domstolen, som till slut dömde till Swedish Match nackdel.

Men trots det går många andra länder åt motsatt håll när det gäller regleringen av rökfria tobaksprodukter. I juni förra året upphävdes snusförbudet i Schweiz, sedan landets högsta förvaltningsdomstol kommit fram till att det inte hade någon laglig grund. 

EU ligger efter USA:s FDA

I oktober kom beskedet att amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, FDA, klassificerar snus som en tobaksprodukt med modifierad risk. Det innebär att Swedish Match får marknadsföra sitt snus i USA som ett mindre skadligt alternativ till cigaretter.

Att exportera snus från Sverige och sälja inom den Europeiska unionen har varit förbjudet sedan 1992. Ändå är det relativt få svenskar som känner till det. Endast en av tre vet att det är helt förbjudet att exportera snus till andra EU-länder, enligt en Ipsos-undersökning som gjordes i samband med EU-valet i maj 2019. 

Samtidigt anser fyra av tio svenskar att det borde vara tillåtet att sälja snus i hela EU.

Läs mer:

Löfven, ta med snuset i våra EU-förhandlingar (Aftonbladet)