Opinion

”Omtag kring EU:s tobakspolitik behövs efter FDA-beslutet”

EU bör ta lärdom av USA och anpassa sin tobakspolitik efter olika produkters olika risker för hälsan. Det tycker EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M), som har skrivit en debattartikel i Aftonbladet.

I oktober kom beskedet om att amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, FDA, klassificerar snus som en tobaksprodukt med modifierad risk. Det innebär att Swedish Match får marknadsföra sitt snus i USA som ett mindre skadligt alternativ till cigaretter.

Den svenska EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M) välkomnar beslutet, och i en ny debattartikel i Aftonbladet uttrycker han nu förhoppning om att det amerikanska beskedet ska påverka även EU:s tobakspolitik.

”När världens största och viktigaste ekonomi tar så tydlig ställning för det svenska snuset, kommer det att få effekter på fler ställen i världen. Nya marknader kommer växa fram för svenska produkter”, skriver Jörgen Warborn i debattartikeln.

Skillnaden i hälsorisker

I juni i år beslutade även högsta federala domstolen i Schweiz att tillåta snusförsäljning.

Beskedet från FDA är alltså ytterligare ett av flera där olika länders myndigheter uppmärksammar skillnaden i hälsorisker mellan cigaretter och snus och anpassar regelverket därefter.

Jörgen Warborn hoppas nu att dessa beslut kommer att få tydlig påverkan på tobakspolitiken inom EU, där snuset är förbjudet. Trots att det inte finns någon forskning som visar att snus leder till till exempel cancer.

”Skulle fransmännen och italienarna snusa i stället för att röka, skulle vi kunna spara tusentals liv i EU varje år. Sverige har lägst andel rökare i hela Europa och markant färre fall av tobaksrelaterade sjukdomar än i resten av EU.”

Minimera tobakens skadeverkningar

”En stor orsak till detta är snuset. Snus är förstås ingen hälsoprodukt, men dess betydelse för att hålla nere ohälsotalen är väl belagd och omöjligt att bortse ifrån. Detta har vi vetat länge i Sverige. Samma sak har man förstått i USA – och detta borde även EU vara moget att inse”, skriver Jörgen Warborn.

Snusforumet intervjuade Jörgen Warborn inför EU-valet i maj. Han konstaterade då att han tycker att EU:s tobakspolitik är ”helt galen”. Han skriver också nu i sin debattartikel att han fortsätter att ta kampen för det svenska snuset inom EU.

”Den fria inre marknaden är kärnan i EU-samarbetet och dess grundtanke är att fri och rättvis konkurrens ska få råda. Handeln i Europa var inte tänkt att präglas av byråkraters godtycke, men i snusfrågan är det uppenbart att så är fallet. Jag menar att det behövs ett omtag kring EU:s tobakspolitik. Fokus måste ligga på att minimera tobakens skadeverkningar”, skriver han.

Läs mer:

EU behöver vårt svenska snus (Aftonbladet)

USA bekräftar snus är mindre farligt än cigaretter (Snusforumet)

Domstolsbeslut: Lagligt att sälja snus i Schweiz (Snusforumet)

EU-valet: ’Kampen för det svenska snuset en principfråga’ (Snusforumet)