Politik

Domen mot Sveriges snuspolitik i EU: ”Oetiskt att inte aktivt driva på”

Sveriges snuspolitik har gjort för lite för att informera EU om folkhälsovinsterna med snus. Om man hade drivit den frågan hårdare så hade snusfrågan kunnat vara avklarad.

Det skriver Snuskommissionens ledamöter i en ny debattartikel.

– Om Sverige engagerat sig politisk när snusfrågan senast var uppe i EU-domstolen, år 2018, hade saken redan kunnat vara klar, skriver de.

Försäljning av det svenska snuset har varit förbjudet i EU (tidigare EG) sedan 1992.

Den historiska anledningen är att man tidigare trodde att det var cancerframkallande och kunde fungera som en inkörsport till rökning.

Sverige har varit undantaget från förbudet sedan medlemsinträdet 1 januari 1995.

– I dag vet vi att snus inte är cancerframkallande. Och vi vet att det relevanta perspektivet är hur vi ska kunna få människor att gå från cigaretter till snus, inte risken för motsatsen, skriver Snuskommission i en debattartikel på Alltinget.se.

Sveriges snuspolitik har gjort för lite

Debattartikeln är signerad av Snuskommissionens ordförande Anders Milton, och ledamöterna Kinna Bellander, Karl Fagerström och Göran Johansson.

I debattartikeln för de också fram åsikten av Sverige gjort för lite för att  informera de övriga EU-länderna om folkhälsoeffekterna som snuset har.

Något som i sin tur lett till att frågan om snuset förblivit olöst i alla dessa år, och att medborgare i övriga EU-länder därmed också förvägrats ett mindre hälsofarligt alternativ till cancerframkallande cigaretter.

– (…)Sveriges politiska företrädare verkar inte vilja ställa sig frågan: Varför ska ett svenskt tobakskonsumtionsmönster – mer snus och mindre cigaretter – inte tillåtas i EU när det med WHO-siffror skulle rädda drygt 350 000 människoliv per år inom unionen, skriver Snuskommissionen i debattartikeln.

Snuskommissionen tar också upp det ologiska i att EU godkänt e-cigaretter – trots att det inte finns lika mycket forskning om hur den produkten påverkar hälsan, som det finns om snus.

Tillämpa skademinimeringsprincipen

– I Sverige är vi glada över att ha Europas lägsta tobaksrelaterade dödlighet. Men vi verkar inte fundera över varför det förhåller sig så trots att vi konsumerar tobak i jämförbar omfattning med andra EU-länder. Anledningen är förstås att vi snusar mer och röker mindre. Men om vi slår fast detta blir det närmast oetiskt att inte aktivt driva på i EU för att häva förbudet mot snusförsäljning.

Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer har läst debattartikeln och han håller med om Snuskommissionens slutsatser.

– Sverige kan, och borde, göra mycket mycket mer för att få övriga medlemsländer i EU att inse vilka hälsovinster som kan uppnås genom att tillämpa skademinimeringsprincipen i praktiken. Det finns enskilda svenska EU-politiker som har drivit frågan om snuset i Bryssel, men Sverige måste ta en mer aktiv och samlad roll kring det här. Det handlar ju om människoliv, säger Patrik Strömer.