Statistik

Snuskommissionen: 350 000 liv kan räddas

Idag publicerar Snuskommissionen sin nya rapport ”Så många liv kan snuset rädda!” där officiell statistik från WHO har använts för att göra jämförelser mellan Sverige (där snus är tillåtet) och andra EU-länder (där snus är förbjudet). Enligt beräkningarna skulle 350 000 personer inom EU kunna undvika att dö i förtid varje år om man hade samma andel snusare som Sverige.

– Att Sverige och framförallt svenska män ligger bäst till, det har vi vetat sedan länge. EUs politik, som innefattar ett exportförbud för snus är direkt kontraproduktivt för den europeiska folkhälsan, säger Patrik Strömer, Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen.

Rapporten, som är Snuskommissionens tredje publikation, visar vilka dödssiffror de olika EU-länderna, plus Norge, skulle ha om resten av Europa gick över från cigaretter till snus i samma omfattning som skett i Sverige. Studien tittar på män över 30 år i respektive EU-land.

– Det är viktigt att den svenska regeringen tar chansen att lyfta fram det svenska snuset som ett kraftfullt harm reduction-redskap för EU. Snusförbudet bygger på fel och missuppfattningar och har fortsatt att finnas kvar på grund av politisk prestige. Riksdagen har i flera omröstningar sedan 1994 röstat för att Sveriges ska verka för hävt exportförbud, men tyvärr har både förra och nuvarande regeringen varit obegripligt passiva i förhållande till EU. Man har nu chansen att backa upp det brittiska överklagandet av exportförbudet som ligger i ECJ, European Court of Justice.

Läs hela rapporten här.

Läs om rapporten på Aftonbladet.