Opinion

Snuskommissionen: EU borde vilja minska skadorna

I en ny rapport från Snuskommissionen med rubriken ”En dosa snusförnuft” ges en lägesrapport för hur det svenska snusets framtid i EU ser ut.

– Vi hoppas att politikerna, både i Sverige och i EU, ska förstå att det finns produkter med reducerad risk och att man anpassar sin politik efter det, säger Snuskommissionens ordförande Anders Milton.

Snuskommissionen ifrågasätter en politik som likställer alla former av tobakskonsumtion och anser att skademinimeringsprincipen måste råda. Alltså att den som vill sluta röka med hjälp av snus ska uppmuntras till det istället för att avrådas.

Snuskommissionen leds av Anders Milton, läkare och tidigare vd och ordförande för Läkarförbundet. Dessutom består Snuskommissionen av Christina Bellander, journalist, Karl Olov Fagerström, docent och forskare kring tobak och nikotin, samt Göran Johnsson som bland annat varit ordförande för IF Metall.

Undantag sedan 1995

I den nya rapporten ”En dosa snusförnuft” sammanfattar Snuskommissionen hur snuset har behandlats i EU. Dåvarande EG förbjöd försäljning av snus 1992 med argumentet att snus orsakar cancer och att det kunde fungera som en inkörsport till cigaretter.

När Sverige sedan trädde in i unionen 1995 hade man förhandlat till sig ett undantag. Snus var tillåtet att fortsätta säljas i Sverige, under förutsättning att det inte exporterades till övriga medlemsländer.

Sedan snuset förbjöds på den europeiska marknaden 1992 har kopplingen mellan snuset och cancer motbevisats. Snusets roll inom EU har också reglerats i de tobaksproduktsdirektiv som omförhandlats 2001 och 2014.

”Vi har bättre folkhälsa”

Att svenskarna har den lägsta andelen cigarettrökande samt de lägsta tobaksrelaterade ohälsotalen i Europa pekar på att snuset inte heller ökar cigarrettrökningen. Frågan om snusets framtid kommer nu att avgöras i det kommande tobaksproduktdirektivet, som förhandlas fram de kommande åren inom EU.

– Vi vill att de svenska politikerna ska se och förstå att vi har en mycket bättre folkhälsa i Sverige än i andra länder i den europeiska unionen. Och det är inte för att människor använder tobak i en mindre utsträckning här. Det är för att de använder snus i stället för cigaretter. Det är viktigt att politikerna är medvetna om att det är på det här sättet och att de lyfter frågan även i Bryssel, säger Anders Milton.

Vägen framåt: Skademinimering

I det senaste tobaksdirektivet godkände EU e-cigaretter eftersom de har en lägre risk än cancerframkallande cigaretter.

– Då är det orimligt att man inte skulle godkänna även snus. Inte minst eftersom det finns gott om forskning som bevisat att snus inte förkortar brukarens liv, säger Anders Milton som tillsammans med Snuskommissionen fortsätter att argumentera för snusets skademinimerande roll jämfört med cigaretter.

– Skademinimering betyder att man försöker minska skadeverkan av ett bruk. Inte för att man tycker om bruket, utan för att man tycker att det är onödigt att de som lever sitt liv på det sättet går mot en för tidig död till mötes. Speciellt när det finns alternativ som inte är dödliga.