Forskning

Vilseledande SBU-rapport om snus sågad: ett fiasko

En SBU-rapport om snus och sambandet med rökning tål inte dagsljus anser Snuskommissionen. Att rapporten inte klarar att klargöra att man kan leva med snus, men dör av cigaretter, är ett fiasko för Sveriges offentligt finansierade utredningsverksamhet.

Den 15:e juni publicerades SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) en rapport som beställts av Folkhälsomyndigheten.

Rapporten, “Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning: En systematisk översikt”, skulle svara på två huvudfrågor. Först, om huruvida folk som använder snus eller e-cigaretter därefter börjar med cigaretter. Och sedan om huruvida folk som röker minskar eller slutar helt med röktobak på grund av användning av snus eller e-cigaretter.

Snusets positiva folkhälsoeffekter “mörkas”

Men enligt Snuskommissionen har SBU misslyckats med sitt uppdrag. I en debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten (GP) skriver kommissionen, med läkaren Anders Milton i spetsen, att snusets folkhälsoeffekter “mörkas” på grund av ideologi.

– Den svenska tobakspolitiken har denna vecka nått en ny bottennivå. Inte nog med att den politik som bedrivs är kontraproduktiv ur ett folkhälsoperspektiv; nu ska man dessutom mörka sina egna rapporter, skriver Anders Milton i GP.

Särskilt problematisk anser Snuskommissionen är SBU:s valet av den kända tobaksmoståndaren Hans Gilljam, ordförande i Läkare mot tobak, som utredare att leda arbetet.

– Det är som att låta två vaccinationsmotståndare utreda effekterna av den svenska vaccinationsstrategin, skriver gruppen.

Snuskommissionen är också kritiska över att utredningen kan inte heller skilja på absolut och relativ risk. Enligt utredarna är riskerna kopplat till snusets nikotinberoende och cigarrettrökningens lungcancer lika stora. 

SBU-rapport om snus ignorerar ‘fel’ studier

Kritiken mot rapporten finns inte bara i Sverige. Professor Karl Erik Lund vid Norges Folkhelseinstituttet riktar också skarp kritik mot rapportens kriterier för urvalet av forskningsreferenser. Han anklagar SBU på att använda “asymmetriska evidenskrav” där kraven på studierna samvarierar med riktningen på resultaten

– För mig ser det ut som att SBU har valt ut studier som ger dem önskat resultat, säger han till norska nättidningen Nettavisen.

Lund har tidigare lyft vikten av att informera rökare om skillnader i relativa risker mellan rökning och snus. Han tror att skademinimeringsprincipen där myndigheterna genom att informera sakligt, korrekt och utan värderingar, kan underlätta för en övergång till nikotinprodukter som är mindre skadliga.