Internationellt

Norska förslaget: Ge snusinformation till rökare

Skademinimeringsprincipen vinner mark – i Norge.

Nu anpassar också den norska regeringen sin politik efter forskningsresultat, som visar att till exempel snus kan vara ett alternativ för personer som vill sluta röka.

Skademinimeringsprincipen innebär att man erbjuder mindre farliga alternativ till exempelvis rökare som vill sluta. Snus, e-cigaretter och förbränningsfria cigaretter är exempel på produkter som kan klassas som skademinimerande ersättningsprodukter till cigaretter.

En forskare som argumenterar för skademinimeringsprincipen är Karl Erik Lund, senior researcher vid Folkehelseinstituttet i Norge.

– Fortfarande röker runt 600 000 personer i Norge. Varje år dör 5 000 personer av rökrelaterade sjukdomar och dessa sjukdomar kommer i allt högre grad slå skevt socialt. Dagens rökare har andra behov av hjälp än de rökare som hälsomyndigheterna vände sig till på 1970 och 80-talet. Runt 25 procent av rökarna måste kategoriseras som ”hard-core smokers” med stort nikotinberoende och avsaknad av planer på att sluta. Vi måste acceptera fortsatt nikotinberoende bland dessa så länge det inte är relaterat till cigarettrökning. Myndigheterna bör därför underlätta för en övergång till nikotinprodukter med en lägre skadegrad, säger han.

Skademinimering ny strategi av norska regeringen

Nu kommer det också signaler om att norska politiker börjat lyssna på forskarnas åsikter och att skademinimeringsprincipen kan bli en del av norsk tobakspolitik.

I en helt ny strategi som skickats till Stortinget skriver regeringen:

”I tillägg kommer dagens förbud mot nya tobaks- och nikotinprodukter att upphävas och ersättas med en godkännandeförordning. Regeringens tobakspolitik tar på detta sätt hänsyn till skademinimering för etablerade rökare som inte klarar eller vill sluta, samtidigt som den hindrar tobaksbruk och nikotinberoende bland barn och unga. Detta är en balans som ständigt måste värderas på nytt i ljuset av marknadsutveckling och ny kunskap.”

Karl Erik Lund välkomnar utvecklingen i sitt hemland, men konstaterar också att han ser skillnader jämfört med svensk tobakspolitik.

– I Norge har vi under en längre tid haft en intensiv professionell debatt om fördelar och nackdelar med skademinimering på tobaksområdet. Debatten har gett impulser till ett nytänkande inom politiken. Det absoluta målet om att utrota tobaken är i på väg att ersättas av ett mer pragmatiskt mål om att arbeta för att reducera tobaksrelaterade sjukdomar och dödsfall (med bland annat e-cigaretter). Mitt intryck är att denna debatten kanske inte har haft lika goda förutsättningar i Sverige. Och att den politiska utvecklingen på detta området ligger lite efter.

Förslag om information till rökare

Karl Erik Lund lanserar också tanken om att direkt vända sig med information till rökare. Detta med fakta om att snus är ett mindre hälsofarligt alternativ, för de som vill sluta röka.

– Mitt förslag är att producenterna av cigaretter instrueras till att lägga ett informationstext i paketen som upplyser: ”Bruk av snus är inte riskfritt och kan innebära beroende. Jämfört med rökning är hälsoriskerna vid bruk av snus väsentligt lägre. För rökare som inte vill eller kan sluta med nikotin kan snus vara ett skademinimerande alternativ.” Detta budskap kommunicerar direkt till rökarna genom ett medium – cigarettpaketen – som inte når icke-rökare, säger han.

Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen om förslaget:

– I alla andra fall är målet om att minska sjukdom och lidande viktigt i politik, men inte när det gäller tobak i Sverige. Tack vare snus så är svenska män överlägset friskast i EU. När det gäller hemska sjukdomar som lungcancer och KOL, finns det en ideologiskt grundad motvilja till andra nikotinprodukter. En rimlig politisk linje skulle ha sin utgångspunkt i verkligheten och inte i önsketänkande, säger han.

Läs mer

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn (Helse- og omsorgsdepartementet)