Artiklar med taggen USA

Forskning

Amerikansk studie: De flesta läkare tror felaktigt att nikotin leder till cancer

Amerikansk studie: De flesta läkare tror felaktigt att nikotin leder till cancer

Enligt en ny vetenskaplig studie från USA tror 8 av 10 läkare felaktigt att nikotin leder till cancer och hjärt- och andningssjukdomar när det i själva verket är det de giftiga ämnena i cigarettrök som orsakar dessa sjukdomar. – Att så många läkare mis...

Forskning

Snus och skademinimering: Nya studier visar vikten av ökad kunskap

Snus och skademinimering: Nya studier visar vikten av ökad kunskap

Om fler personer – även utomlands – fick information om att snus är mindre skadligt än cancerframkallande cigaretter, så skulle många liv kunna sparas. Det visar ny forskning från USA om information kring ...

Internationellt
coronapandemin

Coronapandemin får USA att se fördelarna med snus jämfört med cigaretter

Coronapandemin får USA att se fördelarna med snus jämfört med cigaretter

Kan coronapandemin få rökare att byta till snus? Den diskussionen förs just nu i USA, som är det land i världen som drabbats hårdast av covid-19. Forskare och läkare över hela världen arbetar just nu fr...

Internationellt

USA bekräftar: snus mindre farligt än cigaretter

USA bekräftar: snus mindre farligt än cigaretter

Portionssnus från Swedish Match blir första tobaksprodukten någonsin att klassas som ”mindre riskfylld” efter ett historiskt besked från USA:s Food and Drug Administration, FDA.  – Vi ser det som ett v...

Internationellt

Snus och folkhälsan: perspektivet från USA

Snus och folkhälsan: perspektivet från USA

I och med att snus är en unik svensk produkt med en lång och stark tradition i landet är det naturligt att snusdebatten i Sverige präglas av ett svenskt perspektiv. Därför är det intressant att följa debatten o...