Forskning

Snus och skademinimering: Nya studier visar vikten av ökad kunskap

Om fler personer – även utomlands – fick information om att snus är mindre skadligt än cancerframkallande cigaretter, så skulle många liv kunna sparas. Det visar ny forskning från USA om information kring snus och skademinimering.

– I hela EU handlar det om 355 000 liv som skulle kunna sparas varje år, säger Karl Olof Fagerström, docent och forskare kring tobak och nikotin.

Att snus är betydligt mindre skadligt för hälsan, än till exempel cancerframkallande cigaretter, är väl känt i Sverige.

I en ny SIFO-undersökning, som publicerats av Apoteket Hjärtat, uppger bara en av tio svenska snusare att de oroar sig över snusets effekt på deras hälsa.

Rökare kan tanka sig att byta 

Nu kommer också två olika amerikanska studier som granskat hur snus och andra rökfria tobaksprodukter uppfattas i USA.

Den första studien har granskat hur information om skademinimerande tobaksprodukter, som snus, uppfattas och tas emot av rökare, före detta rökare och personer som aldrig använt tobaksprodukter.

Resultatet av studien visar också att upp till 69 procent av de tillfrågade förstod att snus innebär mindre risk för hälsan än cigaretter och att snus ändå inte är en hälsoprodukt.

I studien konstaterar forskarna också att rökare som får information om fördelarna med snus jämfört med cigaretter kan tänka sig att sluta röka och gå över till det mindre skadliga alternativet.

Endast 5,9 procent vet sanningen om snus och skademinimering

Kännedomen om snus och skademinimering — att snus är som ett mindre skadligt alternativ till cigaretter — kan dock bli bättre i USA.

Det visar den andra studien, som publiceras av Rutgers University.

I studien har rökare fått frågan om de har uppmärksammat förekomsten av e-cigaretter, snus eller andra rökfria tobaksprodukter under det senaste året, och om informationen också har lett att de har övervägt att gå över till någon av dessa rökfria tobaksprodukter.

Resultatet visar att bara 5,9 procent av de tillfrågade hade noterat att snus är mindre skadligt än cigaretter. Samtidigt uppgav 29 procent av de tillfrågade att de fått information om att e-cigaretter är mindre skadligt än vanliga cigaretter.

Ungefär en fjärdedel (24–27 procent) uppgav också att de skulle gå över till produkter med skademinimerande fördelar, istället för cigaretter.

Expert: Målet borde vara att rädda människoliv

Karl Olof Fagerström är docent och forskare inom nikotin och tobaksprodukter. Han är ledamot av Snuskommissionen, har engagerat sig i frågan om rökavvänjning sedan 1970-talet och han är en stark förespråkare av skademinimeringsprincipen. Alltså, att erbjuda ett mindre skadligt alternativ till personer som är nikotinberoende, för att de ska få en större möjlighet att sluta röka och därmed också minska risken för att drabbas av cancer eller andra dödliga sjukdomar.

– Myndigheterna borde säga som det är och inte ljuga eller försöka undanhålla. All tobak är beroendeframkallande och snus är inte någon hälsoprodukt. Men snus orsakar inte till exempel cancer och om jag vore politiker skulle jag omhulda skademinimeringsprincipen, säger Karl Olof Fagerström.

Enligt Karl Olof Fagerström så börjar utvecklingen i frågan ändå gå åt rätt håll – även om det handlar om små steg än så länge. Han nämner till exempel att USA:s Food and Drug Administration, FDA, nu klassificerar svenskt snus som en tobaksprodukt som är ”mindre riskfylld”. 

– Men det går fortfarande för långsamt. Problemet är många har som mål att krossa tobaksindustrin till varje pris – inte att rädda människoliv. Och för dessa är inte skademinimering ett alternativ, säger Karl Olof Fagerström.