Internationellt

Snus och folkhälsan: perspektivet från USA

I och med att snus är en unik svensk produkt med en lång och stark tradition i landet är det naturligt att snusdebatten i Sverige präglas av ett svenskt perspektiv. Därför är det intressant att följa debatten om snus i andra länder, inte minst i USA där snusförsäljning tilläts först 2015.

en intervju med Göteborgs-Posten berättaden amerikanske forskaren Brad Rodu att snus fortfarande är relativt okänt i USA, som har haft andra rökfri tobakprodukter som kallas ”moist snuff”.

  Svenskt snus har också traditionellt sett en helt annan smaksättning än det amerikanska moist snuff och dessutom skiljer sig framställningen åt, förklarar han.

Enligt Brad Rodu, som är professor i medicin vid University of Louisville, tror många amerikaner att alla tobaksprodukter är lika farliga, en missuppfattning som spridits av amerikanska hälsomyndigheter.

Brad Rodu beundrar ”The Swedish Experience” – att risken för en man att dö i en tobaksrelaterad sjukdom är mindre i Sverige än i något annat europeiskt land, trots att tobakskonsumtionen ligger på en jämförbar nivå.

– Om män i alla EU-länder hade rökt i samma utsträckning som svenska, hade nästan 300 000 dödsfall kunnat undvikas varje år, säger han till GP.

Läs hela artikeln här.