Forskning

Amerikansk studie: De flesta läkare tror felaktigt att nikotin leder till cancer

Enligt en ny vetenskaplig studie från USA tror 8 av 10 läkare felaktigt att nikotin leder till cancer och hjärt- och andningssjukdomar när det i själva verket är det de giftiga ämnena i cigarettrök som orsakar dessa sjukdomar.

– Att så många läkare missuppfattar riskerna med nikotin är skrämmande och visar att lögner från antitobakslobbyn biter sig fast, säger Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer.

Studien, Nicotine Risk Misperception Among US Physicians, genomfördes mellan september 2018 och februari 2019. Den har nu publicerats i Journal of General Internal Medicine, och består av en undersökning av mer än 1 000 läkare med sex olika specialiteter och deras kunskap om tobaksanvändning.

Läkare med specialiteter inom familjemedicin, internmedicin, obstetrik och gynekologi, kardiologi, lung- och kritisk vård, samt hematologi och onkologi frågades om deras förståelse av tobaksbehandlingsmetoder, skademinimering och tobak och e-cigarettanvändning.

8 av 10 läkare har fel om nikotin och cancer

Även om den primära risken med nikotin är missbruk eller beroende av tobaksprodukter, fann forskarna att 83 procent av läkarna starkt trodde att nikotin direkt bidrog till hjärtsjukdomar. I jämförelse trodde 81 procent att det bidrog till kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Och 80,5 procent trodde att nikotin bidrog till cancer.

– Nikotin är ansvarigt för den mycket beroendeframkallande karaktären av tobaksprodukter, men de flesta tobaksorsakade sjukdomar orsakas inte av nikotin, utan snarare av andra kemikalier finns i tobak eller tobaksrök, skriver forskarna.

Familjeläkare var mer benägna än onkologer att missuppfatta nikotin som cancerframkallande. Studien visade också att läkare inom obstetrik och gynekologi oftare felaktigt identifierade nikotinrisker relaterade till fosterskador jämfört med andra specialiteter.

Läkare behöver bättre information om riskerna

– För att bäst kunna betjäna patienter behöver läkare för att få bättre information om att den primära risken för nikotin i tobaksprodukter beror på beroendet, medan andra cancerframkallande ämnen och kemikalier, särskilt de som produceras av förbränning, fungerar som den främsta källan till risk för tobaksrelaterade sjukdomar, skriver forskarna.

Forskare rekommenderar korta kommunikationsåtgärder som effektivt kan rätta till sådana nikotinmissuppfattningar bland läkare och allmänheten. En rimlig rekommendation, enligt Patrik Strömer.

– Utan rätt information är det svårare att göra rätt val. Här har vi stora delar av en yrkeskår som alltså har uppfattningar som strider mot vetenskaplig konsensus, säger han.

Desinformation från antitobaksrörelsen

Han anklagar antitobaksrörelsen för att sprida felaktig information om de olika risker som kopplas till olika tobak och nikotinprodukter. En desinformationskampanj som har satt folkhälsan i Sverige, USA, och andra länder på spel.

– Det bekymrar mig det ska vara kontroversiellt att tala sanning om nikotin och förklara för folk att snus är mindre skadligt än cigaretter. Om till och med merparten av utbildade läkare i USA har blivit lurad av antitobaksrörelsens felaktiga påståenden att all tobak är lika farlig bådar det inte gott för vår ambitionen att hjälpa folk att sluta röka och välja mindre skadliga alternativ, säger Patrik Strömer.

Läs mer: Forskning om snus och hälsa