Artiklar med taggen Punktskatt

Opinion
Sänk skatten på snus

Uppropet: ”Sänk skatten på snus istället för att höja den”

Uppropet: ”Sänk skatten på snus istället för att höja den”

Att höja skatten på tobak för att finansiera försvaret är helt fel väg att gå. Tvärtom borde man sänka skatten på snus, för att fler ska välja bort livsfarliga cigaretter. Det skriver Kristdemokratiska ungdomsförbundet i en ny debattartikel. Skatten på...

Opinion

”Skatten på tobak slår mot Sveriges folkhälsa”

”Skatten på tobak slår mot Sveriges folkhälsa”

Sverige behöver en ny skatte- och folkhälsopolitik där skatten på tobak speglar skillnaden mellan snus och cancerframkallande cigaretter. Det skriver Liberala Nyhetsbyråns ledarskribent Pontus Almquist ...

Quiz
snus-quizet

SNUS-QUIZET augusti 2020: Testa din kunskap

SNUS-QUIZET augusti 2020: Testa din kunskap

Välkommen till Snus-Quizet augusti 2020 från Snusforumet! Hur mycket kan du om snus och de senaste nyheterna om snus? Ta Snusforumets enkla quiz nedan och se om du har tagit till dig allt som har publicerat...

Opinion

VIDEO: Hur ser du på sambandet mellan skatt, snus och folkhälsa?

VIDEO: Hur ser du på sambandet mellan skatt, snus och folkhälsa?

Ser filmen om snus och folkhälsa på YouTube här: https://youtu.be/ZAx4nKSRIfQ https://youtu.be/ZAx4nKSRIfQ Läs mer: Skatt på snus

Produkt & reglering

VIDEO: Varför är det punktskatt på snus?

VIDEO: Varför är det punktskatt på snus?

Se filmen om punktskatt på snus på YouTube: https://youtu.be/xbzXR4yMfJw https://youtu.be/xbzXR4yMfJw Läs mer: Skatt på snus

Opinion

LUF:s krav: Sluta beskatta snus som cigaretter

LUF:s krav: Sluta beskatta snus som cigaretter

”Snusare betalar alldeles för mycket i skatt i förhållande till vad snuskonsumtionen faktiskt kostar samhället”. Det skriver Linnéa Bjärum och Karl Philip Nilsson från Liberala ungdomsförbundet i en ny deba...

Produkt & reglering

Svenska Snustillverkarföreningen välkomnar Kalibers granskning

Svenska Snustillverkarföreningen välkomnar Kalibers granskning

Den höjda punktskatten på snus har öppnat vägen för oseriösa tobakstillverkare som kringgår regler och smiter från skatt. En granskning av Sveriges Radios Kaliber visar ett sådant exempel. -Alla seriösa tillv...

Nyheter

SKATTEUTSKOTTET: SKATTEINTÄKTERNA PÅ SNUS MINSKAR PÅ GRUND AV LAFFEREFFEKTEN

SKATTEUTSKOTTET: SKATTEINTÄKTERNA PÅ SNUS MINSKAR PÅ GRUND AV LAFFEREFFEKTEN

Den 10 februari bjöd riksdagens skatteutskott in till ett seminarium om punktskatten på tobak baserat på en ny rapport från utskottet. Inbjudna representanter från Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket...

Nyheter

REGERINGSUPPDRAG OM ILLEGAL HANTERING AV TOBAKSVAROR

REGERINGSUPPDRAG OM ILLEGAL HANTERING AV TOBAKSVAROR

Regeringen har givit Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att kartlägga hur myndigheternas arbete med att förhindra illegal hantering av bland annat tobaksvaror bedrivs ...