Opinion

”Skatten på tobak slår mot Sveriges folkhälsa”

Sverige behöver en ny skatte- och folkhälsopolitik där skatten på tobak speglar skillnaden mellan snus och cancerframkallande cigaretter.

Det skriver Liberala Nyhetsbyråns ledarskribent Pontus Almquist i en ny ledarartikel.

Sedan 2006 har skatten på snus ökat med 370 procent i Sverige och idag ligger den på 459 kronor per kilo. Det kunde Svenska Snustillverkarföreningen visa i en rapport som kom ut tidigare i år.

En som har läst den här rapporten och reagerat är Pontus Almquist, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån. I en färsk ledarartikel lyfter han upp siffrorna från Svenska Snustillverkarföreningens rapport, och konstaterar samtidigt att den svenska statens syn på snus behöver förändras.

Skatten på tobak “kontraproduktiv”

”Skattehöjningarna har motiverats med folkhälsoskäl, men det egentliga skälet har troligen varit att hitta bekväma sätt att stärka statskassan på ett sätt som de flesta – det vill säga icke-snusare – inte berörs av”, skriver Pontus Almquist.

Eftersom forskning sedan länge slagit fast att snusning inte leder till samma hälsorisker som bruk av andra tobaksprodukter, som cancerframkallande cigaretter, menar Pontus Almquist också att den svenska snuspolitiken är kontraproduktiv ur ett folkhälsoperspektiv.

”Punktskatter på hälsofarliga produkter är i sig inte fel. Men det är sedan länge fastslaget att snusande är väsentligt mindre hälsofarligt än cigarettrökning, och är dessutom ett populärt substitut för de som vill minska sitt rökande, eller till och med helt och hållet sluta röka. På så sätt skapar de högre skatterna på snus jämfört med cigaretter en folkhälsopolitisk snedvridning”, skriver han.

Snusare diskrimineras av staten

Patrik Strömer, generalsekreterare på Svenska Snustillverkarföreningen, håller med Pontus Almquist.

– Det är bra att fler får upp ögonen att svenska snusare straffbeskattas av staten. Och det är uppenbart att det är fler än jag som vill få ett svar på hur det kommer sig att Sverige har lägst andel rökare i hela Europa, om det inte skulle ha samband med tillgången till snus. Att inte erkänna det sambandet är intellektuellt ohederligt, säger Patrik Strömer.

“Dags att ompröva inställningen till snus”

I ledarartikeln konstaterar Pontus Almquist att svenska regeringar under de senaste mandatperioderna har drivit folkhälsopolitik med ”restriktivitet för restriktivitetens skull”.

”Men om man menar allvar med att minska dödligheten i cancer och de samhälleliga kostnaderna som följer av rökning, kanske det är dags att ompröva inställningen till snus. Hur jobbigt det än må kännas att erkänna att man hade fel”, skriver Pontus Almquist.