Opinion

LUF:s krav: Sluta beskatta snus som cigaretter

”Snusare betalar alldeles för mycket i skatt i förhållande till vad snuskonsumtionen faktiskt kostar samhället”.

Det skriver Linnéa Bjärum och Karl Philip Nilsson från Liberala ungdomsförbundet i en ny debattartikel i Expressen.

Debattartikeln hänvisar till den nya rapporten ”Synd och skatt” från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

I rapporten konstaterar utredaren David Sundén att svenska snusare straffbeskattas med 2 300 kronor per person och år. Detta är nu något som Liberala ungdomsförbundets representanter vänder sig emot.

Differentiera tobaksskatten

”Utöver att svensk tobakspolitik helt misslyckas med att minska konsumtionen av snus så betalar snusare alldeles för mycket i förhållande till vad snuskonsumtionen faktiskt kostar samhället. Sundéns beräkningar visar att skatten på snus är 4,5 gånger högre än de kostnader som snusandet leder till”, skriver de i debattartikeln.

Liberala ungdomsförbundet tycker också att man istället borde differentiera tobaksskatten. Därmed skulle man beskatta tobaksprodukter olika, beroende på vilka kostnader de orsakar samhället.

”På detta sätt får vi en rimlig och rättvis tobaksskatt som fokuserar på vetenskapligt bevisade konsekvenser – inte gamla folkhälsoideal utan grund.”

Linnéa Bjärum och Karl Philip Nilsson menar vidare att den höga skatten på snus kan hindra rökare att byta till snus istället för cancerframkallande cigaretter.

”Rökning är betydligt mer farligt än snus och orsakar många olika lung-, hjärt- och kärlsjukdomar som sedan belastar sjukvården mycket hårdare än vad snus gör. Snus är ofta en bra utkörsport från cigaretter. Mycket tack vare snuset är Sverige i dag det land med lägst tobaksdödlighet i EU, trots ett liknande antal tobaksanvändare. På så vis borde snus snarare uppmuntras som substitut för cigaretter om man menar allvar med att sänka tobakskonsumtionens kostnader”, skriver de.

Läs hela artikeln här:

Straffskatten mot snusare är inte rimlig (Expressen)