Artiklar med taggen Folkhälsa

Opinion

ANDTS-strategi debatteras: Vägen mot noll döda i tobaksrelaterade sjukdomar

ANDTS-strategi debatteras: Vägen mot noll döda i tobaksrelaterade sjukdomar

Snart ska Sverige få en ny ANDTS-strategi. Men hur når vi noll döda i tobaksrelaterade sjukdomar? Det är ämnet för en debatt om tobakspolitiken som Svenska Snustillverkarföreningen arrangerar onsdagen 17 mars. Den svenska politiken kring alkohol, tobak ...

Internationellt

Rökningen minskar mer i Norge än i Australien – tack vare snuset

Rökningen minskar mer i Norge än i Australien – tack vare snuset

Norge och Australien har några av världens tuffaste tobakslagar. Men bara ett land har i princip lyckats eliminera rökning bland unga. Och det finns bevis för att snuset är en avgörande faktor för att rökn...

Politik
ANDT

ANDT-strategi: ersätt utopi med skademinimering

ANDT-strategi: ersätt utopi med skademinimering

Sveriges nya ANDT-strategi borde sluta sätta utopiska mål och istället rikta in sig mot att minimera skadorna. Det var slutsatsen av en paneldebatt om tobakspolitik som nyligen hölls i Stockholm. Debatten höll...

Internationellt

Snus och folkhälsan: perspektivet från USA

Snus och folkhälsan: perspektivet från USA

I och med att snus är en unik svensk produkt med en lång och stark tradition i landet är det naturligt att snusdebatten i Sverige präglas av ett svenskt perspektiv. Därför är det intressant att följa debatten o...

Opinion

Snuset räddar liv – lämna det i fred

Snuset räddar liv – lämna det i fred

"När regeringen har möjlighet att göra skillnad på riktigt blir det pinsamt tydligt att förbud och förmyndarmentalitet tillåts trumfa folkhälsan. I stället för skadlig symbolpolitik behöver vi ett förhållningss...

Statistik

Snuskommissionen: 350 000 liv kan räddas

Snuskommissionen: 350 000 liv kan räddas

Idag publicerar Snuskommissionen sin nya rapport ”Så många liv kan snuset rädda!” där officiell statistik från WHO har använts för att göra jämförelser mellan Sverige (där snus är tillåtet) och andra EU-länder ...

Opinion

Skilj på folkhälsa och förmynderi

Skilj på folkhälsa och förmynderi

En ny studie visar att tobaksrökning kostar det svenska samhället 31 miljarder kronor om året. Samtidigt visar forskare vid Karolinska institutet att snusare inte löper ökad risk att få bukspottkörtelcancer, en...

Produkt & reglering

Snusare borttagna från folkhälsorapport

Snusare borttagna från folkhälsorapport

På uppdrag av regeringen lämnar Folkhälsomyndigheten varje år en rapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. I årsrapporten för 2017 kan man bland annat läsa att daglig tobaksrökning har...