Almedalen

Snusminglet i Almedalen: Sverige kan ta större roll i frågor om EU:s folkhälsa

Snusminglet som skedde i Almedalen förra veckan öppnade upp för intressanta samtal om snusets roll för Sveriges och EU:s folkhälsa. Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, reflekterar över samtalen och det gånga året inom snuspolitiken.   

Snusminglet som Svenska Snustillverkarföreningen arrangerade i Almedalen var fullbokat. Vad pratades det om?

Det var allt möjligt. Verkligen. Men det är klart att allt fler börjar ifrågasätta varför Sverige, som är bäst i EU, inte tar mer ton mot de länder som tror att förbud av alternativ till cigaretter är en bra idé. En del undrar hur stor andel det klassiska snuset har på den svenska marknaden, och i Sverige står det sig starkt. Men nikotinportioner ökar som andel av snuskonsumtionen. 

Hur gick tongångarna kring Sveriges resa mot att bli EU:s första rökfria land?

Det är nog få platser som stoltheten är så stor som just på ett snusmingel. Många har tidigare rökt och nu slutat. Andra (som jag själv) har aldrig börjat att röka. Så kopplingen är självklar för alla som vill se. 

Vilka andra diskussioner gjorde intryck på dig?

Att svenska jobb är viktiga! Det finns en risk att framtidens snus tillverkas i andra länder om inte den svenska politiken blir mer tydligt snusvänlig. Och även att många undrar varför svenska politiker inte fattar att sänkt skatt på snus är bra för både folkhälsan och för väljaropinionen.

Hur relevant var det att diskutera Sveriges EU-ordförandeskap som nu går mot sitt slut?

Det blev mer en sammanfattning av att Sverige anses ha klarat det väl i en svår tid, men att just snuset spelats ned. Det är extremt underligt att EU inte tittar på det land som har lägst risk för lungcancer när den nya strategin mot cancer ska formuleras. 

Hur tycker du att ordförandeskapet förvaltats detta halvår när det gäller snusfrågorna?

Det har egentligen inte hänt något, och det är ju EU-kommissionen som har ansvar att driva på för nya förslag. Så det är förståeligt att det finns en politisk risk med att lansera något när Sverige är ordförande.

Fanns det ens möjlighet att förstärka snusets roll i en hälsosammare tobakspolitik?

Jag tror inte det, inte just nu. Det viktiga är att Sverige som land klarat av ordförandeskapet och att det därför borde finnas utrymme att vara tydligare framöver. Tittar man på verklighetens hälsosiffror, så ÄR Sverige bäst. Och då ska andra länder lära av oss.

Hur kan snus få större utrymme i debatten om bättre tobakspolitik i EU?

Det viktigaste är nog att förklara att Sverige redan har en fungerande lagstiftning för nikotinportioner. Det är egentligen bara att harmonisera den på EU-nivå så är saken klar. Det är svårt att tänka sig något sakligt enklare, i och med att inget nytt behöver formuleras. Men så kommer det in politik och särintressen och då kan det alltid bli problem.

Under årets första halvår tog en del europeiska länder starkt avstånd från snuset genom tydliga restriktioner/förbud av nikotinportioner. Vad tycker du om det?

Det beror antingen på ren okunskap, eller aktiv illvilja. Snus med tobak är förbjudet i EU sedan 1992, men Sverige har ett permanent undantag. Denna märkliga situation har visat att det är Sverige som har minst problem med rökning och de sjukdomar som följer. Alltså borde det vara enkelt att förstå. Dessutom är nikotinportioner nu satta på den inre marknaden och lagreglerade, så enligt principen om ömsesidigt erkännande är förbud mot nikotinportioner ett sätt att sabotera EU:s inre marknad. Så problemet är större än snus just nu.

Vad mer kan göras för att stärka snusets och alternativa nikotinprodukters betydelse i resan mot att bli av med cigaretterna?

Varje samtal som kan lära andra svenskar eller personer från andra länder om hur det faktiskt ligger till är ett steg på vägen. Jag hoppas att fler svenska politiker från hela spektrumet ser till att berätta för andra varför Sverige snart är ett rökfritt land.

Hur vill du att debatten om snus och alternativa nikotinprodukter fortsätter under årets andra hälft?

Om det inte är för tidigt i processen, så önskar jag att EU-kommissionen lägger fram ett första utkast till reglering av dessa produkter, och att det förslaget bygger på svensk lagstiftning. Sedan behövs det i Sverige en diskussion om hur länge regeringen kan straffbeskatta svenska snusare.

Tror du Sverige kommer att nå rökfri status innan året är slut?

Nej, vi kommer att närma oss. Ingen skulle vara gladare än jag om Sverige ändå når målet men i och med skrämselpropagandan mot nikotin, så kommer äldre kvinnor och utlandsfödda män inte att byta cigaretterna mot något bättre. Med saklig information från våra myndigheter hade vi redan nått målet.

Hur skulle du vilja se att milstolpen uppmärksammas i Sverige samt internationellt?

Jag vill se svenska politiker visa stolthet! Både över vårt kulturarv, som mer av en slump blivit den största hälsoframgången sedan vaccin mot sjukdomar, och över att Sverige nått målet utan att hemfalla åt en respektlös och kränkande politik. Rökare är människor och väljare, de har rätt till korrekt information.

Vilken är den mest akuta eller bekymmersamma frågan som du gärna skulle se lösas under året när det gäller tobakspolitik i Sverige?

Att politiken och då våra myndigheter någon gång kan vara ärliga i att rökning är skadligt, nikotin inte är särskilt farligt även om det är beroendeframkallande och att allt annat följer därur. I Storbritannien har myndigheter, läkarsällskap, cancerfonden osv haft modet att säga som det är. Av någon anledning är deras systerorganisationer i Sverige för fega för att säga sanningen. Men det kanske ändrar sig snart?