Nyheter

Fem självklara skäl till varför snusskatten sänks

Reaktionerna efter regeringens förslag om att sänka skatten på snus visar att kunskapsläget bland allmänhet och debattörer fortfarande är dåligt. Här är fem givna anledningar till varför snusskatten sänks.

Den 6 september offentliggjorde regeringen att den vill sänka skatten på snus.

Man behöver inte gå alltför långt tillbaka i historien för att få en överblick över snusskattens eskalering och dess anledningar. Man behöver heller inte gräva djupt för att förstå hälsoskillnaderna mellan snus och rökning. Men för att underlätta ännu mer listar Snusforumet fem just nu viktiga anledningar till varför det är hög tid att sänka snusskatten – och varför det är en historisk händelse i svensk politik.

Lista: Fem anledningar till att sänkt skatt är helt rätt:

  1. Tobaksrökning är en av de största riskfaktorerna för sjukdom och förtida död i Sverige. Samtidigt är Sverige på väg att bli det första landet i EU att nå WHO:s mål om att bli ett rökfritt land. En stor anledning till att många lyckats sluta röka är tack vare det alternativ som ingen annan har i EU – snuset.
  2. Punktskatten på snus har höjts mer än 400 procent under 20 år. Det är alltså regeringar över hela partiskalan som höjt skatten mandatperiod efter mandatperiod. I omgångar har skattehöjningen på snus motiverats av folkhälsoskäl medan andra gånger har motivet varit att finansiera andra skattesänkningar.  
  3. De historiskt kraftiga skattehöjningarna på snus och cigaretter har inte lett till minskad snuskonsumtion i någon högre utsträckning – snarare motsatsen. Den självständiga kommittén under Finansdepartementet, ESO, har tagit fram rapporten Synd och skatt där det förklaras att skattehöjningarna lett till att fler slutat röka, men de kan inte se samma effekt på snusare.
  4. ESO-rapporten konstaterar också att snusare betalar mycket mer i skatt än vad snusandet kan antas kosta samhället. Snusare betalar runt fem gånger så mycket skatt som den beräknade samhällskostnaden för snus medan rökare betalar skatt som motsvarar en tredjedel av sina samhällskostnader.
  5. Regeringens besked är en antydan att Sverige framöver kan få en mer forskningsbaserad tobakspolitik. I så fall kommer den svenska tobakspolitiken också att spegla det som hela världen pratar om just nu – den svenska vägen till ett rökfritt liv med hjälp av betydligt mindre hälsofarliga alternativ.