Opinion

Snus gynnar folkhälsan och kräver därför egen lagstiftning

Snus gynnar folkhälsan sa Socialstyrelsen redan 2005. Men staten skickar signalen att det inte spelar någon roll om du röker eller snusar, allt är ändå lika farligt. I det land som har EU:s lägsta förekomst av rökrelaterade skador kan detta bli ett historiskt misstag, skriver Patrik Hildingsson i Göteborgsposten.

Snus gynnar folkhälsan

Snus är inte cigaretter, och ska inte lagstiftas lika. Som bäst blir förbud mot att visa snus i butik bara dyrt för handeln, krångligare för konsumenten och omöjliggör sund konkurrens.

Läs Patriks Hildingsson artikel här.