Opinion

”Se sambandet mellan snus och minskad rökning”

”Den som vill se minskad rökning och därmed bättre hälsa för människor, måste också kunna göra skillnad på den skadliga röken i lungorna och den relativt milda påverkan som svenskt snus har.”

Det skriver Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer i en debattartikel i Aftonbladet.

Tidigare i sommar skrev Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden och Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden en debattartikel i Aftonbladet där de argumenterade för att Sverige bör höja priset på alla tobaksprodukter för att stärka folkhälsan.

I sin debattartikel gjorde inte skribenterna någon skillnad mellan cancerframkallande cigaretter och till exempel snus, som enligt all forskning inte orsakar cancer.

Detta är en argumentation som Patrik Strömer vänder sig emot.

Snus spelar roll för minskad rökning

I en debattartikel där han replikerar på förslaget från Cancerfondens och Hjärt-Lungfondens företrädare, menar Patrik Strömer att man måste se sambandet mellan att Sverige har lägst andel rökare i hela EU, samtidigt som vi är det enda land där snusförsäljning är tillåten.

”Jag tror att dessa fakta hänger ihop. Om det nu finns någon som menar att snus inte spelar roll för minskad rökning så behövs det en sannolik förklaring till varför verkligheten ser ut som den gör. Någon sådan har inte presenterats”, skriver Patrik Strömer.

Erkänna skillnad mellan snus och rökning

Enligt en undersökning från Demoskop verkar svenska folket se skillnaden i hälsoeffekter mellan snus och rökning. Enkäten visar att åtta av tio svenskar som byter cigaretter mot snus har gjort det för att snus är mindre skadligt.

Patrik Strömer menar också att man måste kunna göra skillnad på de skadliga effekterna som rök har på lungorna, och den relativt milda påverkan svensk snus har på människors hälsa.

”Att då föreslå höjda priser på ”tobak” i stället för enbart de skadliga cigaretterna är att vilja likställa rökning med snus, vilket helt saknar grund”, skriver Patrik Strömer.