Två länder som förbjuder snus missar målet att minska rökning

NyheterTagged , , ,

Tuffare lagstiftning och fler anti-rökningsinsatser har inte gett de resultat som förväntats i Spanien eller Australien — två länder där snus är förbjudet.

I Spanien, som förbjöd rökning på arbetsplatser redan 2005 och på krogar och restauranger från 2010, har antalet rökare till och med ökat det senaste året.

Enligt nya siffror från Spaniens hälsodepartementet har andelen spanjorer mellan 15 och 64 som röker dagligen nu ökat till 34 procent, jämfört med 32,8 procent innan rökförbudet infördes 2005.

Åtgärden lyckades minska rökningen till att börja med — året efter att lagen klubbats igenom var andelen rökare så låg som 29,6 procent.

Spaniens hälsominister har ingen förklaring till ökningen men konstaterar att mer behöver göras för att säkra att lagarna följs.

Trendbrott

I Australien, som har bland de högsta cigarettpriserna i världen och hård anti-rökninglagstiftning, ser man samtidigt att en tidigare nedåtgående trend i andel rökare har stannat av.

Enligt en ny hälsoenkät från landets motsvarighet till SCB, har rökning bland vuxna (18+) minskat med endast 0,8 procent mellan 2014-15 och 2017-18.

Samtidigt har minskningen i andelen som röker dagligen under de senaste tre åren varit endast en tredjedel av den långsiktiga trenden sedan 2004. Enligt rapporten har andel rökare 2017-18 varit densamma sedan 2014-15.

Under samma period har andelen dagliga rökare i Sverige minskat ständigt och är nu den lägsta andelen inom EU. Idag använder merparten av de 1,8 million tobaksanvändare i Sverige snus istället för cigaretter.

– Man undrar om insatserna i Australien, Spanien, och andra länder som brottas med att få ner dödlig rökning skulle ha en annan effekt om snus, som är minst 95 procent mindre hälsopåverkande, var tillgänglig som ett alternativ, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.

Läs mer:
Smoking rates stall as Australia loses the battle against smoking (Australian Tobacco Harm Reduction Association)

Number of smokers in Spain reaches pre-smoking ban levels (El Pais)