Politik

Sänkt snusskatt – en milstolpe för svensk skademinimering

Regeringens beslut att sänka skatten på snus och höja den på cigaretter markerar en skillnad i synen på skademinimering och kommer gynna folkhälsan enligt bedömare.

Regeringen meddelade nyligen att man avser att sänka skatten på snus, medan skatten på cigaretter och annan röktobak kommer att höjas. Denna förändring förväntas sänka priset på en dosa snus med cirka tre kronor och höja priset på ett paket cigaretter med ungefär fyra kronor.

– Skatten på tobakssnus är i dag klart lägre än skatten på cigaretter och röktobak, eftersom cigaretter och röktobak bedöms utgöra en större hälsofara. Denna skillnad bör återspeglas ytterligare och det finns därför skäl att sänka skatten på tobakssnus med cirka 20 procent, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Skademinimering: en ifrågasatt strategi

Skademinimering, även känd som ”harm reduction” på engelska, är en strategi som syftar till att minska de negativa hälsoeffekterna av vissa beteenden, snarare än att hålla fast vid en orealistisk ambition att helt eliminera beteendet i sig. I Sverige har skademinimering varit ett kontroversiellt ämne, särskilt när det gäller narkotikapolitiken. 

Men även snusets roll som ett hälsosammare alternativ till cigaretter har ifrågasatts inte minst av anti-tobaksrörelsen. Det har också till stor del speglats i politiken. Trots det har snusets tillgänglighet i Sverige bidragit till att allt fler slutar röka i Sverige. Resultatet talar för sig självt: Enligt världshälsoorganisationen WHO beräknas Sverige vara ett rökfritt land inom kort när vi blir färre är fem procent som röker.

Sänkt snusskatt kan bidra till positiv inställning

Att snusskatten sänks är bara början för en mer positiv inställning till skademinimering i Sverige, hoppas Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.

– Regeringens skattesänkning är en milstolpe i den svenska synen på skademinimering. Det är en viktig signal att vi i Sverige nu erkänner skillnaden mellan snus och cigaretter och speglar detta genom förändringen av skatten på tobak och nikotin, säger han.

Expressens ledarsida lyfter också fram folkhälsoperspektivet och snus som skademinimering i en kommentar till skattesänkningen.

– Många som slutat röka har gjort det tack vare snuset. Visst finns det plåster och nikotintuggummin, men det är prillorna som gjort den stora skillnaden. Och än mer sedan den började förpackas i små påsar. Det har varit en stor vinst för folkhälsan. Men den kan bli ännu större, drygt var tjugonde person röker varje dag och lika många till gör det någon gång ibland. Därför är det smart av regeringen att höja skatten på cigaretter och sänka den på tobakssnus.

Sverige har den lägsta andelen dagligrökare i Europa, med omkring 5,8 procent jämfört med EU-genomsnittet på 18 procent. Detta kan till stor del tillskrivas snusets popularitet.

Vill du veta mer om varför sänkt skatt på snus är bra? Här finns en lista på fem givna anledningar till varför snusskatten sänks.