Opinion

”Om det finns alternativ till cigaretter minskar rökningen”

Tobaksfakta, Non Smoking Generation och Cancerfonden bryr sig inte om fakta när de argumenterar mot snus som ett alternativ till cigaretter. Det menar Patrik Strömer, Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, i en debattartikel.

I Sverige, där snus helt har utklassat cigaretter, är det också betydligt färre män som dör av tobaksrelaterade sjukdomar än i övriga Europa. EU har dessutom kommit fram till att snus är 95 procent mindre skadligt än cigaretter. 

Ändå argumenterar skattefinansierade organisationer som Tobaksfakta, Non Smoking Generation och även Cancerfonden mot snus. Det tycker Patrik Strömer,  Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, är märkligt:

“I stället för att arbeta för att färre ska röka och därmed riskera ohälsa, är det numera politisk aktivism som gäller, oavsett resultatet,” skriver han i en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen

Fler norrmän snusar än röker

Patrik Strömer jämför med Australien och Norge i debattartikeln. I båda länderna rökte över 25 procent av ungdomarna varje dag år 2001. Snusandet har nu ökat till närmare 20 procent i Norge, samtidigt som rökningen nästan helt har försvunnit. Färsk statistik från Norge för 2019 bekräftar att andelen norrmän som snusar nu är klart fler än andelen som röker. Mellan 2018 och 2019 sjönk dessutom andelen rökare, medan andelen som snusar ökade ungefär lika mycket.

I Australien däremot är det närmare 15 procent ungdomar som röker dagligen. Skillnaderna mellan länderna är att snus är tillåtet i Norge som ett alternativ till cigaretter. 

“Därför är det ett allvarligt hot mot folkhälsan när aktivism och ideologi tillåts driva en policy som i praktiken slår hårdare mot människor som röker, än mot rökningen som fenomen. Visst är det många som klarar av att sluta röka utan snus, men varför ska man inte bry sig om de som har det svårast att sluta röka?” skriver Patrik Strömer.

Läs mer:

Sverige är bäst tack vare snuset (Nya Wermlands-Tidningen)