Statistik

Ny rapport om snus som hjälpmedel för att sluta röka

Allt fler intresserar sig för hur snus kan användas som ett hjälpmedel för att sluta röka.

Den senaste rapporten i ämnet kommer från två svenska forskare och presenteras i den oberoende tidskriften Harm Reduction Journal.

– Det är bra att det kommer mer forskning i det här ämnet. Ju fortare fler inser fördelarna med skademinimering, desto bättre, säger Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer.

Allt fler börjar inse att snus är ett betydligt mindre farligt alternativ än cancerframkallande cigaretter.

Tidigare i år kom en rapport från Demoskop som visade att åtta av tio svenskar som gått över till att snusa istället för att röka gjorde det just för att snus är mindre skadligt.

Flera forskare och andra vetenskapliga instanser har också slagit fast fördelarna med skademinimerande alternativ som snus under senare år. Förra året presenterades bland annat en vetenskaplig översikt över den medicinska forskningen kring snus i den oberoende tidskriften Harm Reduction Journal, som konstaterade att snus inte innebär någon signifikant risk för flera sjukdomer, bland annt lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, bukspottkörtelcancer, diabetes eller muncancer. 

Tidigare har också USA:s Food and Drug Administration, FDA, beslutat att snus kan klassas som en “mindre riskfylld” tobaksprodukt

Nu har två svenska forskare från Stockholms Universitet och Karolinska Institutet publicerat en rapport där de intervjuat tidigare rökare om vilken roll en övergång från cigaretter till snus hjälpte dem i processen, och för att studera hur många av dessa som fortsatte att använda snus.

Snus: hjälpmedel för att sluta röka

Av deltagarna i undersökningen svarade 70 procent att de klarade att sluta röka utan något hjälpmedel. Av totalt 705 svarande uppgav dock 118 personer att de hade använt snus som ett sätt att sluta röka.

– Över 80% tyckte att snus var mycket viktigt för att lyckas med rökavvänjning och hälften av dem fortsatte att använda snus på lång sikt. De som upplevde både fysiska och psykologiska effekter av att byta till snus var de som fortsatte och tvärtom; de som inte upplevde sådana effekter slutade använda snus, skriver forskarna i sin rapport.

De konstaterar också att det behöver göras mer forskning i området för att kunna utveckla tydligare strategier för att hjälpa rökare att sluta använda cigaretter.

Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen, har tagit del av rapporten och han välkomnar initiativet.

– För varje vetenskaplig studie som görs kring skademinimering blir det allt svårare för ohederliga debattörer att klumpa ihop snus med cigaretter. I slutänden handlar det ju om att rädda liv och där spelar all forskning en viktig roll, säger han.