Forskning

Ny rapport lyfter snusets skademineringspotential inom EU

Att snusa innebär inte någon signifikant risk för att utveckla lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, bukspottkörtelcancer, diabetes eller muncancer. 

Det slås fast i en vetenskaplig översikt som sammanställt forskningen kring snus i relation till ovan nämnda sjukdomar. 

Översikten, som publiceras i nyligen i Harm Reduction Journal, framhåller också att Sverige har betydligt fler snusare än rökare än resten av Europa, och samtidigt relativt få fall av tobaksrelaterade sjukdomar. 

Snus ingen inkörsport till rökning

– Den jämförelsevis låga förekomsten av rökrelaterad dödlighet hos svenska män kan förklaras av att snus är ett genomförbart, mindre skadligt alternativ till cigaretter, skriver författarna.

De poängterar också att snus inte har visat sig vara någon inkörsport till cigaretter. Däremot finns det studier som visar att en hög konsumtion av snus (fyra dosor eller mer i veckan) kan förknippas med en högre risk att utveckla diabetes eller Metabola-syndromet. Men resultaten är inte entydiga, vilket innebär att mer forskning behövs på området.

’Stora fördelar’ för EU-folkhälsan med snus

Snus associeras också med förekomsten av icke-neoplastiska orala slemhinneskador, som dock rapporteras läka snabbt så fort snusandet upphört. 

Författarna sammanfattar översikten så här:

“EU:s förbud mot marknadsföring och försäljning av snus borde utvärderas enligt dessa vetenskapliga bevis. Om EU:s snusförbud lyftes skulle snus kunna innebära stora fördelar för folkhälsan i hela Europa, som en strategi för skademinimering.”

En liknande slutsats drogs redan 2007 av UK Royal College of Physicians och har lyfts i Snuskommissionens 2016 rapport om snusets hälsoeffekter.

Läs mer:

Snus: a compelling harm reduction alternative to cigarettes (Harm Reduction Journal)