Nyheter

Snuskommissionen slår hål på myter om snus

Måndag den 23 maj släppte den nya Snuskommissionen en rapport om snusets hälsoeffekter. Rapporten visar bland annat att det saknas belägg för en koppling mellan snus och cancer. Man finner heller ingen koppling mellan snus och tandlossning eller annan ohälsa i munnen. Rapporten slår även hål på myten att snus skulle öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Rapporten i sig är ett inspel till det politiska systemet och de beslutsprocesser på tobaksområdet som just nu pågår.

Snuskommissionen består av ledamöterna Kinna Bellander, journalist och tidigare vice vd TV4 och vice VD MTG, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall och Karl Olov Fagerström, docent, forskare kring tobak och nikotin. Kommissionens arbete leds av Anders Milton, f.d. ordförande i Läkarförbundet och regeringens pyskiatrisamordnare. Kommissionen finansieras av Svenska Snustillverkarföreningen men dess slutsatser står fria från finansiärerna som heller inte haft möjlighet att delta i möten eller att komma med synpunkter på rapportens innehåll.

Läs Snuskommissionens debattartikel i Aftonbladet här.

Läs hela rapporten här.