Forskning

Ny amerikansk studie bekräftar: rökare har felaktig bild av snus

En stor andel rökare i USA tror felaktigt att snus är lika hälsofarligt som cancerframkallande cigaretter.

Det visar en ny undersökning från Rutgers University.

–Det är ett allvarligt misslyckande för alla som ser rökning som ett problem, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.

2018 publicerade det internationella forskningssamarbetet Global Burden of Disease en rapport som konstaterade att 6,3 miljoner människor dött på grund av rökning. Dessutom har ytterligare 900 000 dött till följd av passiv rökning. Samtidigt konstaterades att forskarna inte kunde hitta några dödsfall som orsakats av snusning.

Det här är uppgifter som verkar ha undgått amerikanska rökare.

I en helt ny studie från Rutgers University och som publiceras i Addictive Behavior visar det sig nämligen att de flesta amerikanska rökare tror att snus är lika hälsofarligt som cigaretter.

Enligt uppgift från Centers for Disease Control and Prevention använder 7 procent av amerikanska män någon form av rökfri tobak.

”Våga säg som det är – snus är bra för rökare”

I studien ingick 256 rökare som fick svara på frågor kring hur de uppfattade vilka hälsorisker de kopplar till olika former av tobaksprodukter. Fler än 75 procent av deltagarna rökte dagligen och ungefär 20 procent hade testat någon form av rökfri tobak.

Resultaten visar att ungefär 45 procent av de tillfrågade hade den felaktiga uppfattningen att snus är lika farligt som cigaretter. De trodde också att snus orsakar lungcancer, hjärtsjukdomar och muncancer.

– Den ansvariga myndigheten i USA har dröjt med att klassificera svenskt snus som en mindre skadlig produkt. FDA kan bidra till bättre hälsa genom att våga säga som det är – snus är bra för rökare! Tyvärr ser vi även i andra länder att anti-tobakslobbyister likställer rökning och snus, säger Patrik Strömer.

Rökning leder till tydlig ökad risk för muncancer

Av de tillfrågade svarade också nästan 40 procent att de trodde att snusare löper större risk än rökare att drabbas av muncancer. Något som alltså är helt felaktigt.

– Resultatet fortsätter att visa att allmänheten inte har förstått att tobaksprodukter som man röker ökar hälsoriskerna jämfört med rökfria tobaksprodukter, säger den ansvariga forskaren Olivia Wackowski.

– Det är också anmärkningsvärt eftersom användandet av skandinaviskt snus inte har någon bevisad koppling till muncancer. Till skillnad från rökning som leder till en tydlig ökad risk för muncancer, säger Wackowski.

Rapporten konstaterar också att personer som vill sluta röka bör informeras om att snus kan vara ett alternativ. Detta eftersom det innebär kraftigt minskade hälsorisker att byta cigaretter mot snus.

– Sverige ligger under hälften av snittet i EU när det gäller tobaksrelaterad död. Om resten av Europa skulle röka och snusa som vi gör i Sverige skulle ungefär 350 000 överleva varje år, säger Anders Milton, läkare och ordförande i Snuskommissionen till Aftonbladet.

Läs mer:

Smokers’ perceptions of risks and harm from snus relative to cigarettes: A latent profile analysis study (Addictive Behaviors)

Studie: Snus ökar risken för sjukdomen med 70 procent (Aftonbladet)

Smokeless Tobacco Use in the United States (Centers for Disease Control and Prevention)