Forskning

Internationell studie: Svenskt snus räddar liv

Svenskt snus räddar många från att dö av tobaksrelaterade sjukdomar, varje år.

Dessutom ökar det inte risken för stroke eller hjärtinfarkt.

Det visar en ny internationell studie. Anledningen uppges bland annat vara den stränga kontroll som råder över snus i Sverige.

– Det finns massa olika sorters snus och rökfri tobak i andra länder där det inte råder samma kontroll som i Sverige, säger hjärtläkaren Eli Heggen vid Oslo Universitetssjukhus till forskning.no.

Den nya studien är en sammanställning av 25 tidigare publicerade rapporter om rökfri tobak i både Europa och Nordamerika. Studien publiceras i Open heart som ges ut av föreningen för brittiska hjärtläkare.

Liten risk för stroke på grund av snus

Forskarna bakom studien konstaterar att de som brukar rökfri tobak i Nordamerika löper en liten ökad risk för att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Detta samband kunde inte observeras bland svenska snusare.

Det är nämligen stor skillnad mellan svenskt snus och andra rökfria tobaksprodukter.

Anledningen är, enligt forskarna, att svenskt snus utsätts för hårdare kontroller. Dessutom innehåller det svenska snuset mindre nikotin än amerikanska rökfria tobaksprodukter.

Studien är ytterligare ett exempel på forskning som visar att svenskt snus inte kan kopplas till påstådda risker som hjärtinfarkt eller bukspottkörtelcancer.

2018 publicerade det internationella forskningssamarbetet Global Burden of Disease en rapport som konstaterade att 6,3 miljoner människor dött på grund av rökning och ytterligare 900 000 dött till följd av passiv rökning.

Forskarna kunde inte hitta några dödsfall som orsakats av snusning.

– Sverige ligger under hälften av snittet i EU när det gäller tobaksrelaterad död.

Om resten av Europa skulle röka och snusa som vi gör i Sverige skulle ungefär 350 000 överleva varje år, säger Anders Milton, läkare och ordförande i Snuskommissionen till Aftonbladet.

Läs mer: 

Smokeless tobacco use and circulatory disease risk: a systematic review and meta-analysis (BMJs Open Heart)

Ny studie visar: Så ofarligt är snus (Aftonbladet)

Use of moist oral snuff (snus) and pancreatic cancer: Pooled analysis of nine prospective observational studies (International Journal of Cancer)