Internationellt
WHO tobacco control

Så ser WHO på tobak och skademinimering

Världshälsoorganisationen WHO står bakom tobakskonferensen COP10 i november där världens ledare ska diskutera framtidens väg till en rökfri värld. Men hur definierar WHO tobakskontroll och krävs det en modernisering av definitionen?

Från utrotning av smittkoppor till storskalig behandling av HIV-infektion. Sedan 1948 har världshälsoorganisationen WHO gjort banbrytande prestationer som bidragit till ett hälsosammare liv för världens människor. WHO:s styrka är att den kan samla nationer att agera tillsammans, vilket är en nyckel i arbetet för en bättre global folkhälsa.

Tobakskonventionen sätter ramarna mot tobaksanvändning

En av WHO:s stora folkhälsofrågor är tobaksanvändningen. Målet är att stoppa de över åtta miljoner tobaksrelaterade dödsfall som sker varje år världen över. Med avstamp i detta skapade WHO världens första hälsokonvention, Tobakskonventionen.

Över 180 länder har anslutit sig till den, inklusive Sverige. I konventionen uppmanas länderna att systematiskt minska tobaksanvändningen genom att till exempel höja priserna på tobaksvaror, att inte marknadsföra dem och att informera befolkningen om riskerna med tobak. Många av dessa uppmaningar är redan självklarheter i Sverige.

Det här menar WHO med tobaksanvändning

En problematik som lyfts fram bland experter inom skademinimering är att WHO använder termen tobaksanvändning för att referera till konsumtionen eller användningen av produkter som innehåller tobak, oavsett bevisad skillnad i hälsorisk. Detta gör att snus och andra mindre farliga produkter hamnar i samma fack som dödliga cigaretter. Kritiker menar att WHO baserar sina slutsatser på ett politiskt underlag istället för på vetenskap.

På COP9 för två år sedan sköt WHO fram diskussionerna om att införa skademinimering i sin tobaksstrategi till i år. Även diskussionen om nikotinportioner sköts fram. Detta har fått hård kritik från ledande röster för skademinimering.

WHO:s strategi kritiseras av experter

Inför tobakskonferensen COP10 finns det alltså frågor kring hur WHO kommer att förhålla sig till skademinimering i tobaksstrategin.

Snusforumet har tidigare rapporterat om WHO:s negativa inställning till skademinimerande produkter som snus. Bland annat har organisationen släppt en rapport där nya nikotin- och tobaksprodukter beskrivs som ett stort hot mot folkhälsan. Rapporten möttes av skarp kritik, bland annat från professor Peter Hajek, chef för Tobaksberoendeforskningsenheten vid Queen Mary University of London:

– Denna nya rapport … kräver att de mindre riskfyllda alternativen förbjuds medan tobak säljs fritt, felrapporterar bevis och bör åtföljas av en stor röd hälsovarning.

Patrik Strömer hoppas att COP10 blir mötet då världen får en vetenskapsbaserad tobaksstrategi.

– Det ska bli spännande att se om årets deltagare tagit till sig av kritiken från ledande experter och väljer att fokusera på rätt saker i år, säger han.