Nyheter

CAN-rapporten: Rökning fortsätter att minska

Sverige är ett steg närmare målet att bli det första rökfria landet i EU. Den slutsatsen är tydlig enligt den senaste CAN-rapporten som visar att fler fortsätter att fimpa.

Det är rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) som visar att rökningen minskar i Sverige. Rapporten, som baseras på självrapporterad data från cirka 18 000 personer i åldrarna 17–84 år, undersöker användningen av snus, cigaretter och e-cigaretter under perioden 2003–2022.

Siffrorna för rökning minskar, vilket kan ses som ett glädjande delmål mot slutmålet som Sverige nu snuddar vid: att färre än fem procent är dagligrökare och att Sverige då blir det första rökfria landet i EU.

CAN-rapporten lyfter fram alternativa nikotinprodukter

En utmaning med rökningen är de enstaka rökstunderna – medan den dagliga rökningen försvinner tycks det vara svårare att sluta med de sporadiska rökstunderna. CAN-rapporten visar också att samtidigt som rökning minskar, ökar användningen av nikotinportioner och e-cigaretter.

”Under perioden 2017-2021 var det omkring 1–2 procent som hade vejpat minst en gång den senaste månaden. År 2022 hade nivån stigit till fyra procent. I den yngsta åldersgruppen (17-29 år) har andelen ökat från fyra procent år 2021 till 14 procent år 2022. Majoriteten var sporadiska användare (elva procent).”

Nikotinprodukter avgörande för före detta rökare

Alternativa nikotinprodukter har spelat en avgörande roll för Sveriges låga rökningsfrekvens. Det vore konstigt om siffrorna visade annat, menar Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

– Historiskt är det tydligt att det finns ett samband mellan den dalande rökningsfrekvensen och snusets ökande popularitet. Det visar bara att fler blir medvetna om sin hälsa och att de väljer mindre skadliga alternativ när dessa finns tillgängliga. Jag väntar med spänning på forskning som tyvärr låter vänta på sig, kanske för att det troligen skulle bekräfta alternativa nikotinprodukters roll i att vi snart är ett rökfritt land, säger Patrik Strömer.

Internationellt intresse för Sverige och snus

De senaste veckorna har flera internationella medier lyft fram Sverige som det land som sticker ut i EU tack vare snuset. Tyska Der Spiegel rapporterade att succén handlar om en tillåtande tobakspolitik där rökare fick bättre nikotinalternativ som fick dem att sluta med livsfarliga cigaretter.

Även brittiska Daily Mail Online jämförde andra länders rökningsfrekvens med Sveriges – medan andra länder kämpar med medborgarnas rökningsvanor är Sverige snart rökfritt. Lagom till ”World no Tobacco Day” den 31 maj beskrevs de svenska uteserveringarna med att det var sommar i luften – men ingen cigarettrök i sikte.

– Det är intressant att jämföra vad som lyfts av andra länder med vad vi i Sverige väljer att fokusera på gällande snus och alternativa nikotinprodukter. Andra länder pekar tydligt på att vi i Sverige har en produkt som i allra högsta grad ska erkännas och ha en framträdande plats i debatten om tobak och hälsa. Samtidigt har vi i Sverige envisa antitobaksförespråkare som inte bara vägrar visa stolthet i vad vi som land har åstadkommit, utan skuldbelägger svenska medborgare som väljer en hälsosammare produkt än cigaretter, säger Patrik Strömer.