Internationellt

Tyska Der Spiegel lyfter snusets roll i ett rökfritt Sverige

Hur kunde Sverige bli rökfritt? Det undersöker journalister i den tyska välrenommerade tidningen Der Spiegel.

Sverige står inför en historisk milstolpe. Innan året är slut förväntas Sverige nå det eftersträvansvärda målet att 95 procent av dess befolkning är rökfritt. Med endast fem procent rökare klassas landet enligt världshälsoorganisationen WHO som rökfritt. Det är en nyhet som förvånansvärt få har lyft fram hittills, om man inte är en anhängare till akademinimeringsprincipen.

Men nyligen snappade grannlandet Tyskland upp nyheten. I en av Tysklands största reportagetidningar, Der Spiegel, skriver journalisten Marco Evers att Sverige är det land som lyckats bäst i Europa med att minimera rökningen. Artikeln som publicerades den 23 maj tar upp att resultatet dels är tack vare ett långsiktigt arbete med normalisering av rökfria ytor. Men en stor del handlar också om tillgången till svenskt snus och andra alternativa nikotinprodukter.

Der Spiegel: Sverige långt före EU

I artikeln lyfts Nya Zeeland, Storbritannien och Frankrike upp som fler länder som progressivt arbetar för att minska rökningen hos befolkningen. Men till skillnad från Sverige är länderna långt ifrån mogna för den snusmarknad som Sverige haft historiskt. Därmed har ländernas taktik inte fungerat lika bra.

”Medan Nya Zeeland har en viss chans att lyckas, ser det värre ut för européerna. I de europeiska länderna är andelen rökare fortfarande på en hög nivå. För närvarande är det cirka 20 procent av befolkningen, nästan fyra gånger fler än i Sverige. Omkring 700 000 européer, inklusive 140 000 tyskar, dör alldeles för tidigt varje år av konsekvenserna av tobakskonsumtion. Var fjärde cancerfall i Europa orsakas av cigaretter”, står det i Der Spiegel.

Snus får nikotinberoende att fimpa

Varför lyckas inte länderna, trots ihärdiga försök att få befolkningen att sluta röka? Enligt beroendeforskaren Heino Stöver som Der Spiegel intervjuat har dessa länder alltför endimensionell taktik. Han förklarar att medan länderna har ett ideal om avhållsamhet som inte alls är rimlig i rökares verklighet, har Sverige en tillåtande tobakspolitik där man ser att rökares nikotinberoende inte kan försvinna genom förbud. Därför tillåts alternativa nikotinprodukter som istället inte är ens i närheten så farliga som cigaretter.

Det är receptet för succé – mer än 20 procent av männen och cirka sju procent av kvinnorna snusar i Sverige. Snart är det bara fem procent som röker.

– Det är roligt att nyheten om att vi snart är rökfria tagits emot så väl av en av Europas mest kända tidningar. Kanske inte så förvånande att en nyfiken journalist kan sätta snuset i rätt perspektiv och att snuset är en betydande anledning till Sveriges framgångar att bli rökfria, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.