Politik

3 saker den nya regeringen måste åtgärda i tobakspolitiken

Med en ny regering på plats finns det goda chanser att upprätta en sund tobakspolitik. Tre saker som regeringen bör få tillrätta är ANDTS-strategin, punktbeskattningen och förhållningssättet till nikotinprodukter under Sveriges EU-ordförandeskap.

Inte minst inför EU-ordförandeskapet har Sverige chans att prioritera en sund tobakspolitik. Tre saker som den nya regeringen nu behöver ta ställning till är ANDTS-strategin, punktbeskattningen och hur man kommer att förhålla sig till snus- och nikotinprodukter inom EU när Sverige intar ordförandeskapet i januari 2023.

1. Basera ANDTS-strategin på forskning

ANDTS-strategin, det vill säga Sveriges långsiktiga mål för politiken kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, har kantats av en rad motgångar sedan den förra regeringen lämnade propositionen till riksdagen under våren 2021. Två utredningar har tillsatts, för att utreda folkhälsoskillnaderna mellan olika tobaksprodukter. Den nya regeringen har nu chansen att ta in den forskning och vetenskapliga underlag som finns på området och som redan går att hänvisa till.

– Vi bör ha en politik som baseras på evidens. Sveriges strategi gällande tobakspolitiken framöver måste spegla forskningen om de skilda risker som olika tobaksprodukter har och att Sverige har lägst tobaksrelaterad dödlighet bland män i Europa, mycket tack vare snusets folkhälsofördelar, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen.

2. Frys skatten på snus

Höjningen på snusskatten föreslås träda i kraft år 2023 och är tio gånger högre än vad den normalt brukar vara. Den föreslagna skattehöjningen på snus motsvarar 45 kronor per kilo och är en konsekvens av att tobakspolitiken saknar ett skademinimeringsperspektiv. Den nya regeringen har anledning att dra tillbaka propositionen om nästa års höjning för att istället fokusera på en skattepolitik som skiljer på tobaks- och nikotinprodukter utifrån hälsoeffekter. Olika vägar framåt skisserades ner i ett öppet brev till riksdagen den 11 oktober med Patrik Strömer som avsändare.

3. Var ett föredöme i EU

I januari tillträder Sverige ordförandeskapet i EU och har då en unik möjlighet att visa vilka hälsofördelar som snus kan leda till. I Sverige har män 44 procent lägre tobaksrelaterad dödlighet. Idag finns dessutom rimliga lagar för nikotinprodukter som vitt snus, bland annat i Sverige. Under ordförandeskapet bör Sverige driva samma linje på EU-nivå och bidra till att fler slutar röka i hela Europa.

– Sveriges hälsostatistik talar för sig själv. Det är något att vara stolt över och därför bör de lagar och regler vi redan har även harmoniseras på EU-nivå, säger Patrik Strömer.