Politik

Öppet brev till riksdagen: Frys skatten på snus

I ett öppet brev till nya Finansutskottet och Skatteutskottet i riksdagen uppmanar Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen, regeringen att dra tillbaka propositionen om nästa års höjning av skatt på snus.

Brevet skickades under tisdagen den 11 oktober. I brevet uppmanas regeringen att avslå eller dra tillbaka den proposition som föreslår en skattehöjning på snus motsvarande 45 kronor föreslås till 2023 – vilket är tio gånger mer än vad den normalt brukar göra. Istället uppmanas regeringen att höja skatten på cigaretter och därmed bidra till en skattepolitik som skiljer på tobaks- och nikotinprodukter utifrån hälsoeffekter.

– Om propositionen går igenom sänder det ut fel budskap till rökare att byta betydligt skadligare cigaretter mot snus. Syftet med brevet är därmed att be regeringen att dra tillbaka den nuvarande propositionen och frysa skatten på snus, ta bort indexuppräkningen av skatten på snus och, om riksdagens beroende av punktskatter är så starkt, istället lägga hela skattehöjningen 2023 på cigaretter, säger Patrik Strömer.

Förslag på väg framåt för skatt på snus

Den förra regeringen fick i uppdrag av riksdagen att komplettera kunskapsunderlag till ANDTS-strategin genom att utreda tobaks- och nikotinprodukters olika hälsoeffekter.

I brevet skisseras förslag på en väg framåt för beskattning av snus baserat på forskning och som går i linje med hur den nuvarande riksdagsmajoriteten anser att tobaksprodukter bör särskiljas. Bland annat föreslås en skattehöjning på cigaretter där punktskatten ligger på 53 procent, vilket gör cigaretterna i Sverige till de billigaste i Norden. En skattehöjning i nivå med Danmarks punktskatt på 62 procent skulle rimligtvis leda till att fler kommer att välja det betydligt mindre skadliga snuset.

Så mycket har skatten på snus ökat

Skatten på snus har ökat med 370 procent sedan 2006. Den främsta anledningen enligt beslutsfattare till att skatten på snus höjts genom åren är av folkhälsoskäl. Forskning visar dock att snus är betydligt mindre skadligt än cigaretter, samtidigt som statens intäkter från punktskatten på snus är ca 5,4 gånger så höga som kostnaderna.

– Regeringens eget expertorgan utredde snusskatten för ett par år sedan och en av rapportens slutsatser var att snusare uppbär en skattebörda som kraftigt överstiger deras samhällskostnader. Snusare subventionerar alltså alla andra skattebetalare med miljardbelopp varje år redan idag. Regeringen borde lyssna på sina egna experter, säger Patrik Strömer.

Kampanj lyfte fram skatten på snus

Inför valet i september uppmärksammade Snusforumet snusskatten i kampanjen #prilligpolitik. Syftet var att synliggöra att högre skatt på snus inte leder till högre skatteintäkter och att påminna beslutsfattare om att välja en bättre folkhälsopolitik där snus är nyckeln till att fler slutar röka. Det öppna brevet är ännu ett steg till att nå ut till beslutsfattare.