Opinion

”WIKSTRÖM FÖR KONTRAPRODUKTIV TOBAKSPOLITIK”

I SvD:s ledare den 22 februari tar skribenten Per Gudmundson strid för det svenska snuset. Han uppmärksammar att skatten på snus har höjts med 300 procent de senaste 10 åren och att en dosa snus, som en konsekvens av detta, idag är dyrare än billigare cigaretter. Per Gudmundson menar att Gabriel Wikströms (S) folkhälsopolitik är nonsens och poängterar det svenska snusets betydelse för rökavvänjning.

Läs mer här.