Nyheter

Utredning: neutrala snusdosor strider mot grundlagen

Neutrala snusdosor är ett av förslagen som regeringens tobaksutredning vill införa för att minska konsumtionen av nikotin. Men förslaget kritiseras nu av Mediegrundlagskommittén, som menar att förslaget strider mot tryckfrihetsordningen.