Forskning

Uppmärksammad avhandling visar ’inga nya risker’ förknippade med snusandet

Både Läkartidningen och TT skriver om en ny avhandling med rubriker som tyder på att forskningen visar att snusare löper en ökad risk att drabbas av hjärtsvikt, jämfört med personer som varken röker eller snusar.

Men en närmare titt på studiens underliggande data av Tryggve Ljung, Vice President of Scientific Affairs hos Swedish Match visar att kopplingen fanns i endast en av åtta grupper som analyserats i studien, som genomfördes av Gabriel Arefalk, överläkare vid Uppsala universitets Akademiska sjukhus.

– Sammanfattningsvis belyser avhandlingen inga nya risker förknippade med snusning. Kopplingen mellan snusanvändande och ökad risk för hjärtsvikt baseras på data från den gamla ”Byggarbetarkohorten”, och har publicerats tidigare, säger Trygge Ljung.

Han påpekar att kopplingen till hjärtsvikt drivs helt av ”Byggarbetarkohorten” och att kvaliteten på data i den sedan tidigare är ifrågasatt.

Kopplingen sågs endast vid hjärtsvikt som inte hade föregåtts av en hjärtinfarkt, vilket talar för en direkt hjärtmuskelpåverkan snarare än en aterosklerosrelaterad effekt, förklarar Ljung vidare.

Han tillägger att trots rubriker i svenska tidningar föreligger det inte någon ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt om man snusar enligt studien.

-Risken för snusare att dö i samband med hjärtinfarkt är inte ökad enligt Arefalks studie, säger han.

Däremot sågs en något ökad dödlighet i gruppen snusare som aldrig rökt jämfört med icke-användare av tobak.

-För snusare som tidigare rökt så förelåg ingen ökad dödlighet jämfört med rökare som helt slutat med tobak, vilket stärker argumentet att snus kan bidra till förbättrad hälsa genom att erbjuda ett alternativ till rökning, säger Trygge Ljung.