Opinion

TRYCKFRIHETSEXPERT IFRÅGASÄTTER NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR

Nils Funcke, tryckfrihetsexpert, säger till Expressen den 18 februari, att folkhälsominister Gabriel Wikströms (S) förslag att införa neutrala tobaksförpackningar kan komma i direkt konflikt med tryckfrihetsregleringen.

– Med tanke på att en inskränkning av rätten för tobaksproducenter att utforma förpackningarna är en yttrandefrihetsfråga bör inget beslut fattas utan att den sittande tryck- och yttrandefrihetskommittén fått yttra sig. Där finns kunskapen och förmågan att värdera utformningen mot gällande reglering i tryckfrihetsförordningen, säger Nils Funcke.

Läs mer här.