Nyheter

Sverige världsledande i tillverkningsreglering av rökfria tobaksprodukter

Den 11 april börjar de nya föreskrifterna för tillsatser i snus att gälla. Föreskrifterna som Livsmedelsverket tagit fram innebär ett införande av specifika gränsvärden för ämnena B(a)P och tobaksspecifika nitrosaminer (TSNA). Syftet med de nya gränsvärdena är att minska exponeringen av cancerogena ämnen i snus och tuggtobak. Detta innebär att svenska snustillverkare nu lyder under världens mest heltäckande och stränga tillverkningsreglering av rökfria tobaksprodukter.

Läs de nya föreskrifterna för tillsatser i snus här.