Forskning

Svensk studie om snus och spädbarnsdöd skapar debatt

En ny svensk studie som tittar på möjliga kopplingar mellan blivande mammors användning av snus och cigaretter och ökad risk för plötslig spädbarnsdöd sätter ljus på viktig forskning. Men förenklade rubriker riskerar att allmänheten drar fel slutsatser.

Sedan länge har forskare avrått kvinnor från att använda tobaksprodukter under graviditet. 

– Tillverkarnas råd speglar forskarnas. Vi har konsekvent sagt under många år att gravida, hjärtsjuka och minderåriga inte ska använda nikotin över huvudtaget, säger Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen.

Forskning om kopplingar mellan snus och plötslig spädbarnsdöd

Rökning under graviditet har länge varit en känd riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd. Men snus i samband med graviditet har det inte funnits lika mycket forskning på. Därför ville forskarna på Karolinska Institutet undersöka möjliga samband mellan snusanvändning och rökning i tidig graviditet med spädbarnsdödlighet. 

I studien ingick över två miljoner graviditeter mellan 1999–2019. I sju procent av dessa rökte modern och i 1,1 procent snusade modern vid första kontakten med mödravården. Sveriges sammanlagda spädbarnsdödlighet under perioden som ingick i studien var mindre än en promille (0,8 per 1000) levande födda spädbarn. 

Totalt dog 1583 av barnen under sitt första levnadsår, inklusive 611 fall av plötslig spädbarnsdöd varav 17 fall hade mödrar som uppgav att de snusade. Det motsvarar 0,07 procent av graviditeter drabbade av plötslig spädbarnsdöd om modern snusade. 

– Värt att notera i studien är att det dels var vanligare att modern rökte och att riskerna med rökning var högre jämfört med snus, säger Tryggve Ljung, vice President Scientific affairs på Swedish match.

Gravida bör undvika nikotinprodukter

Studien analyserade även risken i de fall modern uppgav att hon snusade tre månader innan graviditeten men uppgav att hon slutat vid första kontroll hos barnmorskan vid graviditetsvecka 8–12. 70 procent av snusande mödrar uppgav att de slutade snusa på egen hand innan sitt första besök hos barnmorskan. I dessa fall fanns det ingen skillnad mellan mödrar som inte använde tobak alls och kvinnor som hade slutat snusa.

Forskarnas slutsats utifrån rapporten är att nikotin är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd och att alla typer av nikotinprodukter bör undvikas under graviditeten. Rekommendationen är på inget sätt något nytt.

– Swedish Match håller med forskarna om att gravida bör undvika nikotin i all dess former. Studien visar att risken för plötslig spädbarnsdöd är liten (mindre än 1 promille) oavsett om mamman snusar eller inte, men att risken kan minimeras om man avhåller sig från tobak och nikotin under graviditeten, säger Swedish Match i ett uttalande.

Media skapar “oproportionerligt stor” debatt

Trots att studien visar att plötslig spädbarnsdöd drabbar mindre än ett graviditet per år där mödrar uppgav att de snusade valde många tidningar att skriver skrämmande rubriker om en ökad risk om plötslig spädbarnsdöd.

Enligt Patrik Strömer har det blossat upp en “oproportionerligt stor” debatt om studien som också är baserad på förenklade analyser. 

SVT:s fokus var att risken trefaldigades medan Daily Mail gick ett steg längre och drog egen slutsats att snusning var lika dåligt som att röka nio cigaretter som gravid, vilket studien inte alls nämner.

– Mediernas val av rubriksättning kan göra allmänheten en otjänst genom att skapa en klickjakt snarare än att förhålla sig till fakta – egentligen handlar det om att rökning är boven, säger, och det problemet har minskat under de senaste 20 åren, säger Patrik Strömer.

Studien gjordes av Karolinska institutet och publicerades i Pediatric research