Nyheter

STORBRITANNIEN INFÖR NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR

Den 11 mars röstade det brittiska parlamentet igenom lagförslaget att införa neutrala tobaksförpackningar. Förslaget innebär att varumärken på förpackningarna förbjuds och att förpackningarna istället kommer att prydas av namn och information i diskret typsnitt. Bilder som visar skadeverkningar av produkten kommer också att tryckas på förpackningarna. Kritiker till förslaget menar att det kommer att få konsekvenser för de 50 000 jobb som berörs i förpackningsindustrin samt att förslaget strider mot varumärkeslagarna i landet. Man menar också att förslaget öppnar upp för en svart marknad som riskerar att placera dåliga kopior på marknaden. Australien, som införde neutrala tobaksförpackningar 2012, har blivit stämda av ett flertal länder och frågan prövas nu i WTO. I Sverige utreds frågan om neutrala tobaksförpackningar och ska redovisas senast 1 mars 2016.

Läs mer här.