Nyheter

Ny rapport: Statens problem med snuset

Statens problem med snuset – Sambandet mellan information och hälsa, heter en ny rapport från Snuskommissionen. Rapporten visar på hur kampen mot snuset och snusarna har gått så långt att regeringen nu är beredda att göra en grundlagsändring. Men en sådan grundlagsändring saknar stöd både i forskning och hållbara folkhälsoargument, menar rapportförfattarna. 

Rapporten dömer även ut de utredningar som utrett exponeringsförbud och neutrala tobaksförpackningar i Sverige som bristfälliga. Exempelvis så konstaterade en av dessa utredningar, Mediegrundlagsutredningen, i sitt eget betänkande att ”Ett stort flertal bland oss känner tveksamhet inför den beredningsform som har valts när det gäller frågan om grundlagsändringar”.

Läs rapporten i sin helhet här.