Nyheter

SNUSLUKTSFÖRBUD VÄNTAS I UPPSALA

Uppsala läns landsting har meddelat att de planerar att införa ett förbud mot snuslukt i sin kommande tobakspolicy. Förbudet är tänkt att gälla både patienter och landstingsanställda.

– Jag tycker att det är ett rimligt och mänskligt krav från både anställda och andra människor att man ska slippa rök- och snuslukt, säger landstingsrådet Sören Bergqvist (V) till P4 Uppland.

Beslutet om snusluktsförbudet är tänkt att fattas innan sommaren.

Läs mer här.