Nyheter

SNUSFEBER I WASHINGTON

Intresset för det svenska snuset är stort i USA denna vecka med anledning av läkemedelsmyndigheten FDA:s utfrågning av Swedish Match i Washington. The Washington Post publicerade i veckan en artikel om Lars-Erik Rutqvist, specialist i onkologi och ansvarig för vetenskapliga frågor på Swedish Match. Artikeln fokuserar på snus som skadereducerare och ”the Swedish Experience” samt den utmaning som Swedish Match står inför i att övertyga FDA om att svenskt snus ska klassas som ett mindre farligt alternativ till cigaretter. Om Swedish Match får rätt kommer det att innebära en ändrad märkning av snusdosorna från ”Denna produkt kan ge muncancer” till ”Ingen tobaksprodukt är säker, men denna produkt utgör en väsentlig minskad risk för hälsan än cigaretter”. Swedish Matchs case grundar sig på ett stort antal forskningsrapporter som visar att snus inte ger upphov till cancer. FDA har meddelat att de kommer att ge besked i frågan första veckan i juni.

Läs hela artikeln här.

Här hittar du rapporter om snus och hälsa m.m.