Nyheter

SNUSETS HÄLSOEFFEKTER DEBATTERADE I RIKSDAGEN

Tisdag den 28 april var det interpellationsdebatt om snusets hälsoeffekter i riksdagen. Jesper Skalberg (M) frågade folkhälsominister Gabriel Wikström (S) vilken forskning han baserar omläggningen i svensk snuspolitik på samt vilka hälsomässiga effekter ministern vill uppnå genom att begränsa snusandet. Wikström svarade att det finns stark vetenskaplig grund för att införa begräsningar i marknadsföringen av tobak. Wikström påpekade även att snus, trots att det regleras i livsmedelslagstiftningen, är en tobaksprodukt och därför omfattas av regeringens tobakspolitik och tobakslagen. Skalberg kritiserade Wikström för att svara långt och intetsägande samt ställde sig frågande till varför regeringen intar denna position då Sverige uppvisar god statistik gällande tobaksrelaterade sjukdomar. Han menade även att ett eventuellt exponeringsförbud riskerar att slå hårdare mot snuset än mot cigaretter.

Läs mer här.