Nyheter

SNUSDEBATT I SVT KONSTATERAR ATT SNUS ÄR BRA FÖR FOLKHÄLSAN

Den 27 augusti debatterades det svenska snuset i SVT Debatt. Medverkande i debatten var bland annat Karl Erik Lund, forskningsledare vid Statens rusmedelsinstitut i Norge, som menade att svenskt snus är bra för folkhälsan och en effektiv rökavvänjningsmetod för de 200 000 personer i Norge som brukar stora mängder cigaretter men inte tar till sig av befintliga rökavvänjningsläkemedel. Han menade också att snus brukas istället för cigaretter och inte som ett komplement, vilket minskar rökningen.

Per Haglind, tidigare stadsläkare i Göteborg och medlem i Läkare mot tobak, menade att snus innehåller att antal farliga ämnen som är dåliga för hälsan men att snus har liten påverkan på folkhälsan i stort. För att förbättra folkhälsan är det istället rökningen som ska motarbetas, menade Per Haglind.

Lars-Erik Rutqvist, specialist i onkologi och ansvarig för vetenskapliga frågor på Swedish Match, förklarade att rökning orsakar 12 000 dödsfall i Sverige varje år och att någon sådan problematik inte återfinns beträffande svenskt snus. Han menade därför att skillnaden mellan produkterna bör återspeglas i priset.

– Med dagens snuspriser innebär det att ett paket cigaretter bör kosta minst 1000 kr för att återspegla skillnaden i hälsorisker. Tyvärr är det istället snusskatten har höjts med 250 procent de senaste 10 åren medan cigarettskatten endast har höjts med en femtedel av det, sa Lars-Erik Rutqvist.

Se hela debatten här (snusdebatten börjar 31.30 in i programmet).